Politiek seizoen weer van start

23-08-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Vanavond vergadert (een deel van) de gemeenteraad weer na het zomerreces. Het gaat hier om een oriënterende raadsavond waarop informatie gegeven wordt over duurzaamheid (met de focus op windenergie) en het Actieplan Wonen. Op een dergelijke oriënterende raadsavond vaardigt elke partij doorgaans de portefeuillehouder voor het te bespreken onderwerp af.

De eerste ‘echte’ gemeenteraadsvergadering vindt plaats op 15 september. De agenda hiervoor moet nog vastgesteld worden, maar één onderwerp is eerder door de fractie van ONS.Vlaardingen al benoemd:  Het aftreden van Ruud de Vries als wethouder van Economische Zaken. ONS.Vlaardingen stelde dat zij geen langer vertrouwen hadden in De Vries, na het verbreken van de contacten met ondernemersvereniging IKV door het college. Het is nog de vraag of het zover komt, want achter de schermen zal ongetwijfeld aan het herstel van de wederzijse samenwerking gewerkt worden. Daarbij lijkt ONS.Vlaardingen nog niet op een meerderheid te kunnen rekenen voor een mogelijke motie van wantrouwen.

Een volledig overzicht van de vergaderdata van de gemeenteraad vindt u hier !

Gerelateerd