Partijen willen opheldering over komst MOE-landers

18-06-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - De fracties van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ONS Vlaardingen hebben de agendacommissie gevraagd om Moelander huisvesting bij de Elementen aan de Nijverheidstraat op donderdag 28 juni om 20:00 in de commissie te bespreken. De fracties willen een stand van zaken en een toekomstvisie horen van het college van B&W over de door woningstichting Waterweg Wonen gewenste ontwikkeling aan de Nijverheidstraat 26 (ook wel de Elementen genoemd).

Op donderdag 25 januari 2018 heeft de fractie van Leefbaar Vlaardingen bij het vragenhalfuur voor raadsleden een aantal vragen gesteld over het voornemen van woningstichting Waterweg Wonen om Moelander huisvesting aan de Nijverheid 26 te realiseren. De toenmalig wethouder Hans Versluys heeft bij zijn beantwoording op de gestelde vragen duidelijk aangegeven dat het college hier nog niet eens een principe besluit over heeft genomen en dat pas wanneer dit principebesluit door het college genomen wordt er een 'spoorboekje' komt over de te volgen route (dit mede doordat het op deze locatie een bestemmingsplanwijziging betreft).

De fracties zijn dan ook zeer verbaasd en teleurgesteld dat woningstichting Waterweg Wonen op 24 mei jongstleden een gering aantal woningen in de naastgelegen VOP wijk een brief heeft gestuurd waarin zij stellen dat het pand aan de Nijverheidstraat verkocht zal gaan worden aan Homeflex en dat hier 63 arbeidsmigranten gehuisvest zullen worden.

,,De brief van Waterweg Wonen laat weinig aan de verbeelding over, deze is geschreven alsof dit allemaal al besloten is'', aldus Ivana Somers van Leefbaar Vlaardingen. ,,Deze brief veroorzaakt de nodige begrijpelijke maatschappelijke onrust en de fracties willen zo spoedig mogelijk opheldering over de stellingen van woningstichting Waterweg Wonen in hun schrijven van 24 mei jongstleden en willen kennis nemen van de intenties van het huidige college van B&W ten aanzien van de plannen van woningstichting Waterweg Wonen en Homeflex''.

Leefbaar Vlaardingen en ONS zeggen verbijsterd te zijn dat ook de gemeente Vlaardingen vanavond in het pand van Waterweg Wonen aan de Van Hogendorplaan 1011 aanwezig (bijeenkomst vanaf 19.30 uur) is om de kleine groep uitgenodigde bewoners te woord te staan. Ivan Somers: ,,Dit alles nog voordat de gemeenteraad fatsoenlijk geïnformeerd is door  wethouder Hoekstra (SP)''. De partijen vinden dan ook dat alle wijkbewoners vanavond uitgenodigd hadden moeten worden en hebben gezamenlijk besloten de uitnodiging publiekelijk bekend te maken.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date