Parkeernota: oppositie zet hakken in het zand

29-09-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Het was niet voor het eerst dat wethouder Ruud van Harten gisteren probeerde zijn Parkeernota door een raadscommissie heen te loodsen. In die nota worden verschillende maatregelen voorgesteld om het parkeren in het centrum van Vlaardingen voor bewoners én bezoekers aantrekker te maken. Kortere ‘venstertijden’, dus eerder onbetaald parkeren op straat, deels gratis parkeren voor je visite als je in het centrum woont en ook het parkeren in de garages wat goedkoper maken; in overleg met ondernemers zou het winkelend publiek bijvoorbeeld een uitrijkaart voor de parkeergarage kunnen krijgen, na het doen van een aankoop. Een win-win situatie, zo lijkt het.

In de ‘wandelgangen’ hadden de oppositiepartijen echter hun eigen plan al getrokken: wat er ook besproken zou worden, het plan mocht niet als rijp voor bespreking (en besluitvorming) naar de eerstvolgende raadsvergadering gestuurd worden. ‘Eerst moesten alle ander plannen maar eens op tafel komen, want alles hangt samen met elkaar’, aldus onder meer Leefbaar Vlaardingen/VV2000 en ONS.Vlaardingen.

,,De Parkeernota is niet rijp, maar overrijp voor bespreking in de raad’’, aldus raadslid Erik van Pienbroek van de ChristenUnie/SGP. ,,Je gaat toch niet een huis bouwen als je nog moet praten over de kleur van het dak en andere zaken’’, protesteerde eerder die avond Erwin Bierling van ONS.Vlaardingen. Van Pienbroek, in het dagelijks leven werkzaam bij een fietsenhandel antwoordde: ,,Je kunt uitstekend het frame van een fiets gaan spuiten en tegelijkertijd de wielen spaken. Je hoeft niet te wachten met het ene als het andere nog niet klaar is. Deze Parkeernota kan ook prima behandeld worden ook al moet er op andere gebieden nog het een en ander gebeuren’’, aldus Van Pienbroek.

Waar de oppositie met name naar verwees was het Centrumplan van wethouder Bert van Nieuwenhuizen dat nog verschijnen moet. ‘Parkeren hangt samen met de andere maatregelen voor een aantrekkelijke binnenstad, dus we wachten met een beslissing te nemen’, aldus de oppositie. Ivana Somers van de Leefbaren hield in haar betoog echter de ‘deur nog een klein beetje open’: ,,Als we het toch in de raad gaan behandelen, en in een aantal maatregelen kunnen we ons prima vinden, dan gaan we het wel aanvullen met amendementen’’.

Bij de peiling hoeveel fracties het in de eerstvolgende raadsvergadering behandeld wilden hebben was de verhouding 50/50 . De commissie die de agenda gaat samenstellen zal op basis hiervan nog besluiten of de Parkeernota inderdaad een officieel agendapunt wordt.

Wie het niet begrepen waren aanwezige bewoners van het Centrum. ,,We zitten allemaal, bewoners en ondernemers, te wachten op de uitvoering van de maatregelen uit deze Parkeernota. We begrijpen echt niet waarom dit keer op keer tegengehouden wordt’’.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date