Oplossing gezocht voor leegstand winkels

08-03-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Leegstand is een probleem in het centrum van Vlaardingen. Lege etalages maken het minder interessant voor consumenten om te gaan shoppen. Om het ‘tij te keren’ zullen er maatregelen moeten worden genomen. Hoe die maatregelen eruit gaan zien is nog onzeker. Verantwoordelijk wethouder Bert van Nieuwenhuizen zal in het najaar een Centrumplan Vlaardingen presenteren, een uitwerking van de Kadernota Binnenstad. ,,Als tussenstap op de route naar het Centrumplan zijn wij momenteel in overleg met ondernemers en andere belanghebbenden om scenario’s voor de aanpak van de binnenstad op te stellen’’, aldus het college deze week in een verklaring aan de gemeenteraad . ,,Wij gaan ervan uit deze tijdens de oriënterende raadsavond van 16 mei aan uw raad voor te kunnen leggen en zullen de resultaten betrekken bij de Voorjaarsnota 2017’’.

Hoezeer het koopgedrag van consumenten in Vlaardingen is veranderd tussen 2011 en 2016 wordt geïllustreerd door het Koopstromenonderzoek (KSO) dat in 2016 is uitgevoerd. De koopkrachtbinding in 2016 voor Vlaardingen Centrum is gedaald met 11% ten opzichte van 2011. Internetaankopen zijn fors toegenomen. De internetbestedingen in Vlaardingen zijn gestegen van 7% in 2011 tot 17% in 2016. Alle Vlaardingers samen hebben in 2016 voor bijna €35 miljoen besteed aan niet-dagelijkse artikelen via internet. De leegstand in het centrum van Vlaardingen (aantal verkooppunten) is gestegen van 47 (18%) naar 53 (22%).

Oplossingen voor de leegstand en het aantrekkelijker maken van de binnenstad van Vlaardingen zijn overigens niet simpel; zo is de gemeente geen eigenaar van lege winkelpanden en kan ze evenmin vastgoedbezitters of anderen dwingen om een winkel te openen. Publiekstrekkers als de Primark zijn daarnaast niet erg geïnteresseerd om naar Vlaardingen te komen: die scoren beter in grotere winkelgebieden. Het faillissement van veel uit Vlaardingen verdwenen winkelketens als Dixons, Foto Klein en Charles Vögele (waarvan overigens veel winkels een doorstart gaan maken) is net zo min de schuld van de gemeente. Dat de nieuwe en vaak goede ideeën als de bloembakken op de Hoogstraat en andere activiteiten uit de ‘koker’ vooral van particulieren komen en niet vanuit de gemeente is wel iets waar men op het stadhuis over na mag denken.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date