ONS.Vlaardingen wil snel van leegstand winkels af

01-08-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Het afgelopen jaar, van augustus 2017 tot mei 2018, is de leegstand in de binnenstad van Schiedam afgenomen van 25,9 % naar 19,5%. Een jaar na invoering van de leegstandsverordening zijn er twintig panden weer in gebruik genomen met een commerciële functie (winkel, horeca, persoonlijke of zakelijke dienstverlening). ONS.Vlaardingen ziet een verband tussen de Leegstandsverordening in onze buurgemeente en het weer in gebruik nemen van leegstaande panden en wil dat er in Vlaardingen ook z’n verordening wordt ingesteld. Raadslid Ron Boers stelde er afgelopen dagen vragen over aan het college.

,,In november 2017 werd de motie van ONS.Vlaardingen om te komen tot een leegstandsverordening, door de gemeenteraad aangenomen’’, aldus Boers. ,,Sinds dat moment is enkel een stuk tekst van de vorige wethouder Economie gepubliceerd waarin hij schreef dat zo’n systeem erg ingewikkeld was, een hele nieuwe ambtelijke afdeling vraagt, en in twee jaar tijd € 600.000 kost.’’

,,Met de invoer van de Leegstandsverordening is nog weinig ervaring in Nederland. Schiedam vervult hierin duidelijk een pioniersrol’’, vervolgt Boers. ,,Al in een vroeg stadium is daarom contact gezocht met de Provincie Zuid-Holland en het Kadaster. Het is belangrijk de ervaringen, die zijn en worden opgedaan, te verwerken in de standaardverordening en te kijken of het mogelijk is ervaringen op andere manieren te verwerken en/of mee te geven aan andere gemeenten.’’

Boers pleit er vervolgens voor om nou eindelijk eens werk te maken van een en ander, na lang wachten: ,,Indien u het belang erkent, kunt u dan uitleggen waarom Vlaardingen acht maanden na het aannemen van onze motie nog steeds geen verordening heeft? Bent u bereid om binnen twee weken een verordening naar de raad te sturen?’’

De vraag is of de leegstand in Schiedam deels opgelost is door de Leegstandsverordening aldaar of dat de aantrekkende economie daar oorzaak van is. Daar zouden ‘de buren’  ook antwoord op moeten kunnen geven.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date