Onkruid Oeverbos: geen bestrijdingsmiddelen

28-06-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Op uitnodiging van Staatsbosbeheer was de fractie van GroenLinks Vlaardingen onlangs uitgenodigd om een demonstratie van onkruidbestrijding bij te wonen. Wat was de aanleiding?

De fractie had 12 juni vragen gesteld naar aanleiding van vermeend gebruik van bestrijdingsmiddelen in het Oeverbos. Vanaf 1 januari 2017 heeft Staatsbosbeheer het toezicht en onderhoud overgenomen van Groenservice Zuid-Holland (GZH). Dit in opdracht van de gemeente Vlaardingen die eigenaar van het gebied is. Het feitelijk onderhoud heeft Staatsbosbeheer uitbesteed aan een bedrijf dat onkruid bestrijdt door het te verbranden, een methode die in Vlaardingen niet (meer) voorkomt.

Bij de demonstratie werd zichtbaar dat het verbranden van het onkruid uiterlijk dezelfde kenmerken heeft als het bestrijden met verdelgingsmiddelen, echter met dit verschil dat verbranding veel milieu vriendelijker is dan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door verbranding worden de bladeren geschroeid, maar blijft de wortel intact en groeit weer door. Bestrijdingsmiddelen komen in de voedselketen en dat is iets dat je niet moet willen.

In Vlaardingen wordt onkruid bestreden door de straten en paden met een staalborstel te borstelen, dus geen verbranding. Hiervoor is, volgens de fractie van GroenLinks, een compliment aan de gemeente Vlaardingen op zijn plaats; dit borstelen van straten en paden is nog milieuvriendelijker dan de door Staatsbosbeheer toegepaste verbrandingsmethode omdat bij de laatste natuurlijk sprake is van onnodige CO2 uitstoot.

Gerelateerd