Motie Statiegeldalliantie door Raad aangenomen

28-01-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - De gemeenteraad heeft donderdag 25 januari unaniem een motie van GroenLinks aangenomen, waardoor de gemeente Vlaardingen zich zal aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie, die in november 2017 het leven is geroepen, bestaat uit maatschappelijke organisaties uit Nederland en België. Zij pleiten ervoor dat de regering statiegeld invoert op blikjes en kleine plastic flesjes. Het doel daarvan is de hoeveelheid zwerfafval fors terug te dringen.

GroenLinks diende de motie in omdat zwerfafval wereldwijd, en ook in Vlaardingen, een hardnekkig probleem is. Bovendien komt dit afval via wind en water terecht in de zee, waarna het een ‘plastic soep’ vormt in de oceanen, waar het een bedreiging is voor vogels, vissen en andere (zee)dieren en ook voor mensen. De motie werd mede ondertekend door de SP, PvdA en D66 en door de gehele raad ondersteund.


Goed moment

Een goede manier om hier iets tegen te doen, is het uitbreiden van statiegeld, zei raadslid Lianne van Kalken bij het indienen van de motie. De Tweede Kamer spreekt daar in maart over. Juist daarom is dit zo’n goed moment om als lokale overheid een signaal af te geven en ook als gemeente Vlaardingen ons aan te sluiten bij de alliantie.


Ervaringen in het buitenland

In landen als Duitsland, Noorwegen, Denemarken en Zweden is er al een statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flesjes. De ervaringen daar zijn goed: er worden recyclingpercentages tot negentig procent behaald en het aandeel van blikjes en flesjes in het zwerfafval is drastisch teruggedrongen. De blikjes en flesjes die op deze manier worden ingezameld, worden bovendien efficiënt hergebruikt.


Draagvlak voor uitbreiding statiegeld

Onderzoek in opdracht van de staatssecretaris van Milieu laat zien dat 75% van de Nederlanders positief is over de uitbreiding van statiegeld. Statiegeld is dus een instrument dat werkt en dat draagvlak heeft onder de bevolking.


Krachtig signaal aan Tweede Kamer

Door de motie van GroenLinks aan te nemen en aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, geeft de gemeenteraad aan dat Vlaardingen voorstander is van de uitbreiding van statiegeld. Meer wordt van de gemeente niet gevraagd. Het is in die zin een symbolische motie, maar wel een belangrijke. De alliantie bestond eerst voornamelijk uit consumentenorganisaties, milieuverenigingen en vakbonden. Met de aansluiting van gemeenten waaronder nu ook Vlaardingen, maken ook lokale overheden duidelijk dat zij zwerfafval met statiegeld willen terugdringen. Dat is een krachtig signaal aan de Tweede Kamer. Ook wethouder Van Harten gaf tijdens de raadsvergadering aan hier al mee bezig te zijn en zich geheel in de motie te kunnen vinden. GroenLinks is daarom blij dat de stad Vlaardingen dit pleidooi mede onderschrijft.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date