Miljoeneninvestering in Binnenstad

26-01-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – De gemeenteraad is gisteren akkoord gegaan met het Centrumplan Binnenstad en de daarin opgenomen investering van €2,6 miljoen in de binnenstad voor de komende twee jaar. Een meerderheid van de raad wilde een tweedeling in het financiële plaatje en steunde een amendement hierover. De helft van het bedrag zal besteed worden aan de ‘buitenruimte’: vooral investeringen in verlichting, groen, straatmeubilair en bestrating moeten het centrum een beter aanzicht geven. Voor de andere helft van dat bedrag zullen andere projecten worden gefinancierd. Welke dat zijn wordt nog nader uitgewerkt. Bij het uitwerken van de plannen zullen de inwoners van de stad nadrukkelijk betrokken worden.

Bij de stemming waren alleen de SP en de lijst Kalf-Müller (voorheen VVD) tegen; de SP had al eerder gezegd niet te willen investeren in ‘stenen’ en Vera Kalf en Nol Kloosterman misten ook nu weer een duidelijke visie.

Het Centrumplan Binnenstad werd met nog een tweetal amendementen aangevuld, waarvan de ChristenUnie/SGP de (eerste) indiener was; er zal extra aandacht worden gegeven aan het creëren van speelvoorzieningen voor de jeugd en het plan om van het Liesveldviaduct een soort park te maken werd geschrapt.

Er werden in de vergadering ook grote zorgen geuit over de (groeiende) leegstand in het centrum en twee partijen dienden daar moties over in, ONS.Vlaardingen wilde dat vastgoedeigenaren boetes opgelegd konden krijgen als een pand te lang leeg stond en D66 wilde dat uitstraling van lege winkelruimtes op orde werd gehouden door de vastgoedeigenaren. De juridische haalbaarheid van het opleggen van boetes werd daarbij betwijfeld; in sommige andere steden waar dit getracht is moest men tot nu toe ‘bakzeil halen’. Beide moties werden in elkaar geschoven en het uiteindelijke voorstel, met als eerste indiener D66, kreeg een meerderheid achter zich. In de definitieve versie werd het college opgeroepen een leegstandsverordening op te stellen en de mogelijkheid van het opleggen van sancties te onderzoeken.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date