‘Er moet een nieuw college komen’

07-02-2019 Politiek Redactie

Hans Andersson tijdens de presentatie van zijn conclusies

VLAARDINGEN – Het huidige college én de huidige werkwijze van de raad zijn niet stabiel genoeg en vormen onvoldoende basis voor het goed besturen van de stad. Dat is in het kort de conclusie van organisatieadviseur Hans Andersson. Vanavond werd in een aparte persbijeenkomst zijn rapport, en het advies, gepresenteerd. Andersson heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de ‘bestuurskracht’ van de gemeenteraad; konden college en de gemeenteraad wel verder nadat SP wethouder Arnout Hoekstra ontslag genomen had in november? En is er onderling voldoende vertrouwen in het samenwerken met een Raadsprogramma zoals dat eerder is afgesproken?

Andersson: ,,…gezien de huidige politieke cultuur in de gemeenteraad is een succesvolle daadkrachtige bestuurlijke aanpak kansloos’’. Andersson adviseert daarbij een ‘kwartiermaker’ aan te stellen die gaat kijken hoe er weer een meerderheidscollege samengesteld kan worden; het huidige college heeft slechts 13 van de 35 zetels ‘achter zich’, deels ook nadat de fractie van ONS Vlaardingen uitgedund werd na een partijcrisis. Raadsleden Ron Boers en Tim Thiel gingen daarbij als tweemansfractie verder. 

In het voorjaar zou er na het verrichtte werk door een kwartiermaker, een nieuwe samenstelling van het college moeten zijn.

Andersson benoemde ook dat de ‘zware’ dossiers (waaronder de Marathonweg) een stabiele basis vergen, en die is er nu niet. ‘Op deze manier kom je niet tot goede resultaten’, aldus Hans Andersson. Daarnaast is er een voldoende ontbreken van 'elkaar iets gunnen'. De gewenste politieke cultuur moet er één zijn van rust, continuïteit, besluitkracht, samenwerken en dragen, aldus het advies.

De zware dossiers zoals de Marathonweg zullen volgens het advies nu grondig voorbereid moeten worden door een ambtelijke werkgroep, waarna hier goede politieke afspraken over moeten worden gemaakt in de raad. Opvallend was ook het advies om een werkgroep van jonge raadsleden op te richten. Zij moeten onder meer kijken naar gedragsregels voor raadsleden in hoe zich te uiten op social media. Ook wordt in het advies benoemd dat er betere omgangsvormen en gedragsregels moeten worden afgesproken in de raad, en nageleefd.

Volgende week zal het rapport uitgebreider worden behandeld in de gemeenteraad.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date