Loopt het Museum beloofde subsidie mis?

06-11-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Het Museum Vlaardingen kreeg dit jaar een extra subsidie van €75.000 om een start te maken met het nieuwe bedrijfsplan en de daarbij behorende initiatieven om het weer een ‘trekpleister’ te maken, voor Vlaardingers  maar ook voor iedereen die hier niet woont.

Via een amendement, dat kon rekenen op een ruime meerderheid (20 stemmen voor, 10 tegen), verbond de raad hier wel strikte voorwaarden aan. Die hielden vooral in dat er tot in detail vanuit het Museum Vlaardingen wordt gerapporteerd welke resultaten er geboekt worden en zijn, op basis van de doelen in het eigen Bedrijfsplan.

In het bedrijfsplan van het Museum Vlaardingen was voor de uitvoering ervan een bedrag van €150.000 opgenomen. De eerste helft was dus dit jaar uitgekeerd en de bedoeling was dat er ook bij de Begroting voor 2020 nog eens €75.000 vrij zou komen voor het Museum. De tijden zijn echter veranderd, er is een tekort en nu moet de raad de komende maanden besluiten waaraan wel en waaraan niet geld uitgegeven kan worden. Er is momenteel geen dekking voor het eerder besproken bedrag voor het museum.

Het Museum Vlaardingen lijkt in ieder geval zelf wel op koers en er is al uitgebreid gerapporteerd over het nu lopende jaar. De bezoekersaantallen blijven daarbij echter nog wel wat achter op die van eerdere jaren en daarvoor wordt een tweetal oorzaken aangewezen: de brand in januari dit jaar in de kelder, waardoor er een tijdelijke sluiting kwam en het uitblijven van de Hoekse Lijn, wat de stad sowieso meer bezoekers kostte. Wat de tweede helft van het jaar betreft is er juist weer een aanzienlijke stijging zichtbaar in het aantal bezoekers, afgezet tegen de aantallen in eerdere jaren.

Het Museum heeft verder nog een aantal ‘slagen gemaakt’ waaronder een grotere diversiteit in de tentoonstellingen en verdere professionalisering van de staf. Er komen echter nog wel wat zaken aan die aandacht behoeven, waaronder aanpassingen en onderhoud aan het gebouw (onder meer het klimaatsysteem en de beveiliging) en dat kost geld. Wat het binnenhalen van sponsoren en fondsen betreft is er overigens wel succes geboekt; een bedrag van €110.000, deels in natura en deels als projectgelden.

In 2014 stond de stad er aanzienlijk slechter voor waarbij sluiting dreigde van verschillende  instellingen. Sindsdien is er hard geknokt om er weer bovenop te komen en met de nodige successen. De tijd zal leren, uiterlijk voorjaar 2020, of ook het Museum zich kan opmaken voor verder herstel met hulp van de extra subsidie die de raad eerder toegezegd heeft.

Het college heeft inmiddels de raad een drietal opties voorgelegd die binnenkort besproken worden: het geld vrijmaken voor het museum, het geld niet vrijmaken of het punt meenemen in de bredere discussie over bezuinigingen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date