Lange warrige raadsvergadering

10-09-2015 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Dit jaar zijn er allerlei taken op het gebied van Jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en sociale werkvoorziening overgeheveld naar de gemeente. Vlaardingen werkt hierin steeds meer samen met Schiedam en Maassluis. Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad daarover, en met name over financiële afspraken met de buurgemeenten: de (concept)begrotingen van deze taken. De vergadering afgelopen dinsdag eindigde in de vroege uurtjes van de woensdag erop volgend. Nodig was dat niet, achteraf gesproken, want met een strengere voorzitter en beter voorbereide woordvoerders in de raad had het zomaar om tien uur afgelopen kunnen zijn.

Zo sprak bijvoorbeeld Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen haar verbazing uit over een bedrag van € 400.000 dat in een aankondiging van een vergadering van de Maatschappelijke Kring Vlaardingen (MKV) genoemd werd. Somers vroeg zich af waar dat bedrag ineens vandaan kwam, er moest toch bezuinigd worden ? Verantwoordelijk wethouder Versluijs wees er vervolgens op dat het de raad zelf was die voor dit bedrag, bedoeld voor projecten voor maatschappelijke ondersteuning, akkoord had gegeven. ,,Ook leden van de MKV hebben hier al gebruik van gemaakt’’. Die vier ton behoort overigens niet exclusief aan de MKV, aldus de wethouder.

Toen het behoorlijk laat leek te worden sprak burgemeester Blase zich uit over de vaak lange betogen: ,,Ik heb toch de indruk dat in de commissie over deze onderwerpen een enkel puntje niet behandeld is. Nu zijn er weer veel sprekers’’. Blase leek de vergadering strak te leiden, legde zo nu en dan nog even de vergaderregels uit waar noodzakelijk, maar bleef misschien wel iets te beleefd; wat harder op de rem trappen en wat minder ruimte geven voor partijpolitieke betogen was effectiever geweest.

Het was overigens vooral de avond van wethouder Cees Oosterom, die veel kritiek kreeg op het ontbreken van informatie. Ook hier deed Ivana Somers van de Leefbaren een duit in het zakje met betrekking tot Stroomopwaarts: Waar de kwartaalrapportage wel niet bleef ? Oosterom antwoordde dat Stroomopwaarts pas sinds juli opgestart was, dat de rapportage over een paar weken kwam en dat de cijfers van voor juli in de Voorjaarsnota en Begroting te vinden waren.

Oosterom had ook nog een aanvaring met Desiree de Jong, fractievoorzitster van de AOV. Oosterom zou meer uitgeven dan waarvoor de raad had getekend, maar de wethouder bestreed dit. ,,Voor elke uitgave ben ik naar de raad gestapt en dat zal ik steeds blijven doen’’. Oosterom zegde toe met een overzicht daarvan te komen, waarop De Jong de hele discussie helemaal over leek te gaan doen, mogelijk in een poging haar gelijk te halen, totdat de burgemeester ingreep.

Uiteindelijk zijn alle stukken, zienswijzen en conceptbegrotingen aangenomen , hier en daar aangevuld met een enkel amendement. Wie zelf nog eens wil afkijken wat precies door wie gezegd is vindt de op de gemeentelijke website de gemiste uitzending hier!  Voor veel Vlaardingers misschien lastig te volgen, voor veel raadsleden misschien een stukje huiswerk ?Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date