Kluswoningen in schoolgebouw definitief

28-10-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Het gebouw van de voormalige Globeschool in de Van Limburg Stirumstraat wordt niet gesloopt. Ook wordt het gebouw niet opnieuw geschikt gemaakt als school, voor een bedrag van zo’n €70.000 per lokaal. De gemeente Vlaardingen gaat uiteindelijk over tot verkoop waarna er 14 kluswoningen in gerealiseerd worden. Maximaal drie woningen worden er bestemd voor vluchtelingen met een verblijfsstatus.

Dat was de uitkomst van de raadsvergadering van afgelopen donderdag waarbij de vraag meermaals gesteld werd of scholen in de wijken Babberspolder en Vlaardinger Ambacht nu al aanlopen tegen een tekort aan lesruimte. ,,De Jan Ligthartschool moet nu al wekelijks ‘nee’ verkopen aan ouders die hun kind in willen schrijven’’, aldus ONS.Vlaardingen. ,,Waarom dan een schoolgebouw onttrekken aan wat er nu is aan onderwijshuisvesting ?’’

,,Het ene jaar is de ene school populair, in andere jaren geldt dat weer voor andere scholen’’, aldus wethouder Arnout Hoekstra, verantwoordelijk portefeuillehouder voor de verkoop van het gebouw. Scholen zijn wat dat betreft communicerende vaten. Dat gegeven veroorzaakt soms ruimtegebrek bij de een school, maar niet bij alle scholen in een wijk. Hoekstra: ,,Collega wethouder Bert van Nieuwenhuizen is voortdurend in gesprek met afvaardigingen van de Vlaardingse schoolbesturen. Vanuit die kant ligt er geen aanvraag voor uitbreiding van de onderwijshuisvesting’’.

Hoekstra vond het overigens dat discussies over onderwijshuisvesting niet gevoerd dienden te worden bij de incidentele verkoop van een gebouw van de gemeente. ,,Maar wat als u nu verkoopt en u volgende maand alsnog onderwijsruimte nodig heeft’’, vroeg fractievoorzitter Vera Kalf van de VVD de wethouder. ,,Regeren is immers vooruitzien!’’. Hoekstra benadrukte daarop nogmaals dat er geen aanvragen gedaan zijn en er geen sprake is van bekende tekorten in de wijk. Over de ontwikkelingen van de komende jaren, en de eventuele groei van het aantal nieuwe leerlingen van basisscholen, worden plannen ontwikkeld in overleg met de scholen. Dat geldt overigens voor alle wijken.

De amendementen die slopen van de school en nieuwbouw van appartementen voorstelden (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) of opknappen (ONS.Vlaardingen) haalden het niet; een ruime meerderheid van de raad stemde tegen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date