Inwoners duurder uit met nieuw coalitieakkoord

16-05-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De inwoners van Vlaardingen gaan de komende jaren meer Onroerend Zaakbelasting betalen. Dat begint aanstaand jaar met een verhoging van 6 % ,en dat komt bovenop het percentage voor de inflatiecorrectie. Zojuist werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd waarin die maatregel en meer dan een handvol andere gepresenteerd werden.

Het is één van de maatregelen die het nieuwe college neemt om een aantal noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Daarnaast worden er nog wat meer ‘rekentrucs’ toegepast, zoals het toestaan dat Vlaardingen zich verder in de schulden steekt en het geld halen uit de Algemene Reserve, een spaarpot waar dan nog wel €15 miljoen in moet blijven zitten om onvoorziene risico’s mee af te dekken. Tenslotte zal ook nog gekeken worden of de erfpacht en de kosten voor vergunningen en dergelijke (leges) nog ‘aangepast’ moeten worden.

Wat daarvan betaald gaat worden zijn onder meer maatregelen om het speculeren met woningen tegen te gaan. Met name het opkopen en splitsen van goedkope woningen door uitzendbureaus. Ook wil het nieuwe college de binnenstad aanpakken, maar in het nieuwe coalitieakkoord staat niet zoveel meer dat de buitenruimte wordt aangepakt en dat er meer nadruk moet komen op ‘leisure’, horeca en het bouwen van nieuwe woningen in en bij het centrum. Meer mensen in een leger centrum. Zo lijkt het. Hoe ondernemen aantrekkelijker moet worden, waardoor al die lege etalages weer gevuld worden? Dat weet niemand, ook de gemeente niet en de vastgoedbaron Multi Vastgoed zal het waarschijnlijk ‘worst wezen’ want van die kant uit is het al jaren oorverdovend stil. Vlaardingen is een aftrekpost voor de belasting geworden.

Er moet ook bezuinigd worden en dat betekent dat de investeringen in de huisvesting van scholen en schoolgebouwen over meer jaren wordt uitgespreid. Daarnaast komt er geen extra geld voor de aanpassing van de Marathonweg, dus dat wordt met alle groei van activiteiten in het achterliggende havengebied, een weg waar vervuiling en overlast groeit. Waar er nog meer bezuinigd wordt is nog even afwachten.

‘Nieuwbakken’ (formeel beoogd) wethouder Ivana Somers van Leefbaar Vlaardingen zal zich onder meer bezig gaan houden met Bouwen en Wonen en Participatie en Communicatie. Praktisch gezien betekent dat dat Somers zich ook bezig ‘mag houden’ met arbeidsmigranten, huisjesmelkers en de inwoners die daarvan last hebben. Interne bronnen wisten te melden dat dit met tegenzin is, en dat het afgelopen maandag nog er even om spande of deze coalitie ‘door ging’.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date