Inkomenstoeslag lager, meer maatwerk

15-12-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - De individuele inkomenstoeslag is een toeslag die mensen kunnen ontvangen als zij geen zicht hebben op inkomensverbetering. De individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat één keer per jaar wordt uitbetaald. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt. Meer informatie hierover vindt u hier .

Afgelopen dinsdag vergaderde de raad in een commissie over een voorstel van het college om meer maatwerk  toe te passen in de bestrijding van armoede. Het geld dat hiervoor nodig is komt deels beschikbaar door de huidige inkomenstoeslagen te verlagen. Voor gehuwden daalt die van €530 naar €350 per jaar en voor alleenstaanden van €370 naar €200. Portefeuillehouder Armoedebeleid Cees Oosterom zegde daarbij toe dat er nog steeds per ‘huishouden’ wordt gekeken wat er nodig is aan ondersteuning. In gevallen van ingrijpende levensgebeurtenissen, als er geen geld is bijvoorbeeld voor de begrafenis van een naaste, zal de gemeente hierbij financieel ‘bijspringen’. Voor wie financieel al moeilijk rondkomt wellicht een hard gelag. De vergelijking doet zich voor met een grote groep die gezamenlijk verzekeringspremie betaalt om de risico’s van een veel kleinere groep af te dekken.

De cliëntenraad van Stroomopwaarts, de instelling die zich mede met bijstandsuitkeringen bezighoudt, had al uitgesproken moeite te hebben met het raadsvoorstel. In de gemeenteraad zelf hadden vooral de PvdA, de SP en de ChristenUnie/SGP en Leefbaar Vlaardingen er ook problemen mee. Fractievoorzitter Esther Heijndijk van de CU/SGP zei het een sigaar uit eigen doos te vinden. Ze was daarbij kritisch naar wethouder Oosterom, die wel sprak over maatwerk, maar het woord niet in het voorstel had genoemd. Het leverde een kort opstootje op, waarbij Oosterom zei ‘niet zo gek te doen, heb toch eens vertrouwen’ en Heijndijk geïrriteerd antwoordde immers in de raad te zitten om (het beleid) te controleren.  

Klaas Terpstra van de PvdA en Raymond van Haren van Leefbaar Vlaardingen vonden een verlaging voor iedereen feitelijk geen maatwerk. De één zou de korting misschien wel op kunnen vangen maar voor een ander was dat mogelijk teveel van het goede. Terpstra en Van Haren overwegen nog bij de komende behandeling in de gemeenteraad een amendement (wijziging) op het voorstel in te dienen, na overleg met hun fracties.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date