Het college valt vanavond…of niet

15-11-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vanavond ‘valt’ het college. Of niet, want als SP wethouder Arnout Hoekstra door de eigen fractie wordt teruggehaald uit het college, dan kan een minderheidscollege ook uitstekend door gaan met besturen. Met een minderheid aan zetels in de gemeenteraad moet er wel gewerkt worden om een meerderheid te krijgen om besluiten te nemen. Moeilijk is dat niet, want bij de 22 amendementen die afgelopen raadsvergadering werden ingediend waren veel partijen betrokken. De bereidheid om samen te werken is er dus. En een grotere meerderheid dan afgelopen keer die voor de Begroting stemde, 22 voor en 13 tegen, hebben we ook in jaren niet gezien. Voor de SP is het echter nog niet genoeg.

De SP wil opnieuw coalitieonderhandelingen en met een motie die vanavond wordt ingediend geven ze ook aan wat ze precies willen: ,,Terug naar de tekentafel te gaan, om het experimentele bestuursmodel van Vlaardingen zodanig aan te passen, dat er een duidelijke koers komt, die op voorhand kan rekenen op een betrouwbare raadsmeerderheid die zich volledig conformeert aan de consequenties van het nemen van bestuursverantwoordelijkheid, waarbij het huidige raadsprogramma als basis kan dienen, alle in de raad vertegenwoordigde fracties op een gelijkwaardige wijze invloed kunnen uitoefenen op het resultaat en kunnen afwegen en uitspreken of zij zich wel of niet willen committeren aan de uitkomst, daarbij belangrijke knopen zullen doorhakken ten aanzien van majeure dilemma’s zoals de Marathonweg, arbeidsmigratie, onderwijshuisvesting, museum en in welke mate wij moeten sparen en mogen investeren om de gemeente financiën op orde te brengen…

De partij heeft nogal wat woorden nodig om te vertellen dat de wethouders weer hun gang moeten kunnen gaan. Ze heeft in ieder geval wel een punt dat dit college wat vleugellam overkomt. Echte besluiten zijn in de afgelopen 8 maanden niet genomen en de wethouders blinken vooral uit in veelheid aan fotomomentjes: de representatie-activiteitenlijsten zijn wekelijks lang. De persbijeenkomsten waarin de media worden geïnformeerd over genomen besluiten, en waar kritische vragen kunnen worden gesteld, worden daarbij negen van de tien keer afgezegd. Niets te melden? Dat zeker, maar ook worden daarmee kritische vragen vermeden.

Opvallend overigens is dat Arnout Hoekstra deze week niet de wethouder voor Financiën (en wat andere zaken) van de hele raad is, maar van de SP. Het lijkt daarmee niet te gaan om een slagvaardig of vleugellam college, maar om een partijpolitiek spel. En dat zit hem waarschijnlijk in de samenwerking met ONS.Vlaardingen, waarbij nooit echt van een ‘gelukkig huwelijk’ sprake was. Het begon al voor de collegevorming met het uitspreken van een gebrek aan vertrouwen na de harde verkiezingscampagne eerder dit jaar en met een coalitiepartij (ONS Vlaardingen) die nog steeds oppositie voert, ook tegen de eigen wethouder, is het slecht samenwerken voor de SP. De crisis met een spoedraadsvergadering van vanavond lijkt dan ook niet een idee van de laatste paar weken, maar is vermoedelijk al maanden geleden impliciet voorbereid door Hoekstra, die strategisch gezien altijd een paar stappen vooruit denkt. Wie er wint en wie er verliest is niet te zeggen. De inwoners van Vlaardingen trekken echter als eerste aan het kortste eind, nu veel noodzakelijke besluiten op de lange baan geschoven dreigen te worden.

Gerelateerd