GroenLinks verbijsterd over plan bungalows

15-05-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – GroenLinks is verbijsterd over het plan om vijf bungalows te bouwen in een groene zone ten noorden van het Kruidenpad in Holy-Noord. ,,Het gebied aan het Kruidenpad maakt deel uit van een groene verbinding richting de Vlaardingse Vaart. Bewoners genieten dagelijks van dit stuk groen en kinderen spelen hier veel en graag: verstoppertje, lekker voetballen en ravotten, én de natuur ontdekken! Want wie goed oplet, kan hier bijvoorbeeld allerlei soorten vogels horen of zien, zoals verschillende soorten ganzen, spechten, zwanen en meesjes.’’

GroenLinks noemt dergelijke stedelijke groenzones ‘onmisbaar in een stad’. ,,Ze vergroten de leefbaarheid enorm, bevorderen de gezondheid van bewoners en zijn van onschatbare waarde voor de ontplooiing en het welbevinden van kinderen.’’ De partij vindt dat het gebied als groene verbindingszone en onderdeel van onze Vlaardingse ecologische hoofdstructuur moet worden behouden en zo mogelijk zelfs versterkt.

GroenLinks vindt het daarnaast belangrijk dat bewoners zeggenschap hebben over hun eigen wijk en op tijd gekend worden in plannen van de gemeente. ,,Maar zonder bewoners te raadplegen is besloten tot de bouw van deze bungalows. Paseind eind april zijn de direct omwonenden hierover geïnformeerd toen het besluitvormingstraject al in een vergevorderd stadium was.’’

Door de commotie die is ontstaan heeft het college van burgemeester en wethouders tijdens de commissievergadering van donderdag 11 mei besloten dat de behandeling van dit plan in de gemeenteraad uitgesteld moet worden tot na de informatieavond voor bewoners die al gepland stond op woensdag 24 mei. Het plan komt vanavond aan de orde in het Leefbaarheidsplatform Holy-Noord. Dat platform is in De Wouthof aan de Baarnhoeve 103. De vergadering begint om 19.30 uur.

Gerelateerd