GroenLinks heeft concrete plannen voor de stad en haar bewoners

18-03-2018 Politiek Advertorial

VLAARDINGEN - Vanaf begin februari presenteerde GroenLinks Vlaardingen zes 3-puntenplannen. Over bewonersinvloed, wonen, schone lucht, sociaal, groen en duurzaamheid. Hier de plannen nog eens op een rijtje.

1. Bewoners meer invloed geven

•Vlaardingen gaat experimenteren met een gelote burgerraad en er komt een burgerbegroting waarbij inwoners beslissen over de verdeling van een deel van het gemeentegeld.

•Gemeente en bewoners maken samen plannen, op basis van gelijkwaardigheid. Mensen worden op tijd, volledig, juist en op een laagdrempelige manier betrokken bij alle veranderingen die hen aangaan.

•Bewoners kunnen de gemeente uitdagen als zij publieke doelen zoals zorg of ondersteuning zelf op een betere manier kunnen uitvoeren (“right to challenge”).

2. Wonen voor iedereen

•Wonen voor studenten; studenten zijn een aanwinst voor Vlaardingen. Daarom zorgen we voor studentenwoningen voornamelijk rond het centrum en in de riverzone.

•Wonen voor iedereen; we maken harde afspraken met woningbouwcorporaties om sociale woningen te behouden. We zorgen voor huur- en koopwoningen voor middeninkomens én voor starters.

•Wonen in de toekomst; we gaan bestaande huizen versneld verduurzamen, dit leidt tot meer wooncomfort en een lagere energierekening. Nieuwe woningen zijn vanzelfsprekend energieneutraal, en gaan niet ten koste van groen.


3. Schone lucht in de stad

•GroenLinks stimuleert het gebruik van de fiets. De stad wordt zo ingericht dat alle plekken in Vlaardingen per fiets sneller te bereiken zijn dan per auto.

•GroenLinks gaat Vlaardingen verregaand vergroenen. Op plaatsen waar de luchtkwaliteit het slechts is komen ‘groene muren’. Het is mogelijk om met een ‘groene muur’ het gezonde effect van 275 bomen te creëren.

•De Marathonweg heeft de slechtste luchtkwaliteit in Vlaardingen. Om dit voor eens en voor altijd op te lossen wordt de weg verdiept en overkapt.


4. Vlaardingen, een stad waarin iedereen mee kan doen

•GroenLinks investeert in preventie van problematische schulden.

•GroenLinks legt mensen in de bijstand minder regels op en laat ze gemakkelijker bijverdienen.

•GroenLinks wil experimenteren met verschillende varianten van een basisinkomen.


5. Een groen Vlaardingen is van groot belang voor mens en dier

•GroenLinks gaat natuurinclusief bouwen: bij nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen houden we rekening met stadsnatuur door middel van nestkastjes voor vogels, insectenhotel en rust- en broedgelegenheden voor vleermuizen.

•GroenLinks gaat bestaande groene gebieden versterken en op elkaar aansluiten. Behoud van gezonde bomen heeft prioriteit, en er komt een stadsecoloog.

•GroenLinks gaat de hele stad verregaand vergroenen door middel van verticaal groen, groene daken op gebouwen en het vergroenen van (school)pleinen en rotondes. Het Liesveldviaduct wordt een stadspark.

Meer weten over de standpunten en het verkiezingsprogramma van GroenLinks ? Klik dan hier!

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date