GroenLinks: college, pak de luchtkwaliteit aan !

14-09-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Op 7 september deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in het ‘Kort Geding voor gezonde lucht’ van Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat. Milieudefensie werd hierbij volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de overheid alles in het werk moet stellen om op zo kort mogelijke termijn overal in Nederland aan de Europese Luchtkwaliteitswet te voldoen.

GroenLinks is samen met D66, Leefbaar Vlaardingen en ONS.Vlaardingen initiatiefnemer voor een Vlaardingse milieuzone. Het blijkt dat ook de overheid harder moet werken voor schone lucht. Naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraak heeft de fractie van GroenLinks gevraagd aan het college hoe het in Vlaardingen met de luchtkwaliteit gesteld is en welke plannen het heeft om die te verbeteren. De fractie wil met name weten hoe dit bijvoorbeeld bij de drukke Marathonweg zit en of de aanleg van de Blankenburgverbinding en de mogelijke bouw van een Coolport (overslag bij de Zevenmanshaven in Vlaardingen) nog meer negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit hier, met name de overschrijding van grenswaarden van stikstofdioxide en fijnstof.
Volgens de rechter moet de Nederlandse Staat nu komen met een plan, om op een zo kort mogelijk termijn alle overschrijdingen weg te nemen.

GroenLinks: ,,Is het college bereid om te onderzoeken welke maatregelen het meest bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van Vlaardingers, waaronder het verbeteren van de luchtkwaliteit?’’ De fractie vindt dat er lokaal actie moet komen om overschrijdingen van luchtvervuiling aan te pakken en vraagt tenslotte of het college bereid is om meerdere milieuzones in te stellen op de plekken waar de luchtkwaliteit slecht is. In dergelijke zones mag zwaar vervuilend (vracht)verkeer niet rijden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date