Gratis reizen AOW’ers en geld voor Museum

09-11-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – ‘Mooi dat er zoveel complimenten zijn over het weer financieel op orde zijn, maar het is niet de bedoeling dat we het geld weer met kruiwagens vol het stadhuis uitdragen’. Met die uitspraak zette vanmiddag wethouder van Financiën de toon richting de raad, die sprak over de Begroting. Hoekstra raadde daarmee specifiek de meeste ingediende amendementen af die ‘geld kostten’.

‘Krijgt het Museum Vlaardingen nu wel of geen extra geld’ was de vraag toen ’s avonds uiteindelijk de amendementen en moties behandeld werden. Dat er wat moet gebeuren was iedereen, en ook wethouder Hoekstra wel duidelijk. ,,U moet zich echter eerst afvragen wat u met dit museum wilt, voordat u besluit over meer subsidies’’, aldus Hoekstra. Het Museum Vlaardingen zelf had een structurele verhoging van de subsidie met €200.000 gevraagd, maar zover wilde de raad niet gaan. De raad stemde wel in met het vrijmaken van maximaal €70.000 voor een externe adviseur om het museum orde op zaken te helpen stellen. Een voorstel voor extra budget van €50.000 redde het niet, noch het voorstel om de toegang tot het museum gratis te maken. De raad besliste vervolgens wel dat de tekorten in het lopende boekjaar financieel aangevuld worden.

Het voorstel voor gratis reizen voor AOW’ers met een inkomen tot 120% van het bestaansminimum, op proef voor een jaar, werd aangenomen. Wel word hierbij een maximum budget van €250.000 uitgetrokken. Wat er gebeuren moet als dit bedrag overschreden dreigt te worden is nog onzeker. Desondanks een succes voor Desiree de Jong van de AOV, één van de hoofdindieners, die hier al jaren voor strijdt.

Een voorstel om zo’n twee ton per jaar extra uit te trekken voor onderhoud aan de buitenruimte, de straten en het groenonderhoud werd door maar liefst twee groepen fracties ingediend, waarbij het verschil zat in waar het geld vandaan te halen. Opvallend was wel dat verantwoordelijk wethouder Ruud van Harten niet exact kon aangeven wat het verschil was tussen de onderhoudsniveaus ‘sober’ en ‘basis’. ‘Het is een beetje een gevoel en we werken ook met plaatjes die we vergelijken met wat buiten zichtbaar is’. Beide amendementen redden het overigens niet, mede omdat de verschillende indieners tegen elkaars voorstel stemden. Wethouder Van Harten had overigens al eerder aangegeven dat in de voorliggende Begroting er genoeg geld was gereserveerd voor een inhaalslag van het onderhoud van de Vlaardingse straten en ‘het groen’.

ONS.Vlaardingen kwam met een motie voor het college om uit te zoeken hoeveel meer toezicht er nodig is op straat om de criminaliteitscijfers op of onder het landelijke gemiddelde te krijgen. Een vergelijking van de ‘cijfers’ in Vlaardingen met die van steden van vergelijkbare grootte werd niet gevraagd, wat mogelijk meer voor de hand had gelegen. Na enkele tekstuele aanpassingen werd de motie met een meerderheid aangenomen.

Een amendement van GroenLinks en D66 om te komen tot een beleidsplan (‘routeplan’) waarbij wordt toegewerkt naar een volledig klimaatneutraal Vlaardingen in 2050 werd unaniem aangenomen. Een amendement tenslotte van ONS.Vlaardingen om €30.000 te reserveren om onderzoek te doen naar het verminderen van de milieubelasting rond de Marathonweg werd weggestemd; een deel van de raad vond dat de huidige ‘denktank’ Marathonweg, waarin ook bewoners vertegenwoordigd zijn, hiermee gepasseerd werd.

Kort voor middernacht hamerde burgemeester Annemiek Jetten de vergadering af, nadat de raad unaniem had ingestemd met de Begroting, inclusief de aangenomen amendementen. Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date