Gemeenteraad vergadert over Begroting

10-10-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Op donderdag 11 oktober start de gemeenteraad met het vergaderen over de Begroting: waar wordt de komende jaren geld aan uitgegeven, hoeveel en wat is het belangrijkste om het eerst te doen? De inwoners van Vlaardingen zijn morgen het eerst aan de beurt om hun zegje te doen, op persoonlijke titel of als vertegenwoordiger van een organisatie.

In 2014 kwamen er maar liefst zo’n 50 personen inspreken, voornamelijk namens de Stadsgehoorzaal, die een bezuiniging opgelegd kreeg van vele tonnen. ‘Vlaardingen wordt een spookstad’ schalde het door de straten. Inmiddels is de crisis wel zo’n beetje voorbij, de Stadsgehoorzaal op een succesvolle weg terug en alle andere culturele instellingen staan ook nog overeind, waarbij zeer veel creativiteit is gehanteerd om te kunnen overleven. Met succes. Hoeveel insprekers er morgenavond zullen zijn is wat onzeker, maar meer dan een handjevol zal het niet zijn. Er hoeft immers nergens fors bezuinigd te worden.

De belangrijkste rol is nu voor de raad weggelegd en dat benadrukt wethouder van Financiën Arnout Hoekstra ook op de voorpagina van huis-aan-huiskrant Groot Vlaardingen. Uitgangspunt voor de Begroting is het Raadsprogramma dat de raad inmiddels heeft vastgesteld. Maar wat staat daar nu eigenlijk in en heeft de wethouder nu inderdaad minder te zeggen dan voorheen?

Het Raadsprogramma is een 26 pagina’s groot document, of eigenlijk 20 als je de inleiding en leeswijzer niet meerekent, waar wat globale ambities in beschreven staan. Die moeten nog allemaal uitgewerkt worden in actieplannen en wat dat allemaal precies gaat kosten moet ook nog vastgesteld worden. Daar staat een Begroting tegenover van zo’n 130 pagina’s die meer in detail is uitgewerkt door de financieel specialisten onder de ambtenaren, een Begroting die er bovendien officieel net wat eerder was dan het vorige week vastgestelde Raadsprogramma. In wedstrijdtermen staat de wethouder daarmee al 1-0 voor.

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat wethouder Hoekstra er voor de raadsleden wederom een financiële ‘tool’ heeft bijgedaan: in feite niet meer dan een Excel-schema waarbij de cijfers in de kolommen veranderen als je ergens geld weghaalt of bijstopt. Stop je bijvoorbeeld meer geld bij veiligheid dan moet je ook verzinnen waar je dat dan weer weghaalt. Onder de streep moeten de bedragen namelijk hetzelfde blijven. En da’s lastig voor bijna alle raadsleden, want het aantal financieel specialisten is dun gezaaid in de raad. Of eigenlijk weet niet meer dan een handjevol raadsleden waar ze over praten als het gaat om de details van de Begroting: Ivana Somers van de Leefbaren, Stefanie Solleveld van de PvdA, Desiree de Jong van de AOV en, in iets mindere mate, Kasper Vink van de SP en dan heb je het wel zo’n beetje gehad. De rest zit er min of meer tijdens de Begroting bij voor spek en bonen, en daarmee staat wethouder Arnout Hoekstra al met 2-0 voor.

De bewering van wethouder Hoekstra in Groot Vlaardingen dat er nu meer macht ligt bij de raadsleden raakt ook kant noch wal; die macht lag altijd al bij de raad die altijd het laatste woord over alles heeft. Dat is nu eenmaal zo geregeld in de wet en dat maakt dat elk raadslid de baas is van de wethouder. Niet elk raadslid is echter bij machte om die rol bij (de behandeling van) een Begroting op te pakken. Op 8 november zullen we het zien als de raad zelf spreekt over de Begroting.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date