Gemeenteraad slijpt de messen

24-02-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Wie gisteren slechts het eerste deel van de raadsvergadering meemaakte, hield daar een andere indruk van over dan wie enkel het tweede deel van die vergadering aanschouwde. In het laatste deel werden er (vrijwel) eendrachtige besluiten genomen en in het eerste deel stonden burgemeester Annemiek Jetten met haar college en enkele raadsleden scherp tegenover elkaar.

Bij het vragenhalfuurtje van de raad was fractievoorzitter Vera Kalf van de VVD al zeer verbaasd over een beslissing van het college om subsidie te verstrekken aan de nieuw op te richten sociale supermarkt. Een mooi initiatief waar de minima en huishoudens op of onder de armoedegrens goedkoop producten kunnen kopen. Maar de beslissing om hier vanuit de gemeente geld in te steken was er één die de raad moest nemen, althans volgens een toezegging gedaan door verantwoordelijk wethouder Cees Oosterom. Vanwege een herstel na een operatie was deze niet aanwezig en collega Arnout Hoekstra voerde het woord hierover. Volgens Hoekstra was het inderdaad waar dat er een toezegging gedaan was dat de raad hierover besluiten zou, maar de beslissing was nu eenmaal door het college genomen en niet echt meer terug te draaien. Daarbij kwam dat het college ook nog eens bevoegd was om vanuit het budget armoedebestrijding hier geld in te steken, dus jammer maar helaas.

Ron Boers van ONS.Vlaardingen was de tweede spreker en hij nam burgemeester Jetten ‘onder vuur’ met een opsomming van de incidenten van de afgelopen maand met betrekking tot veiligheid. Gaat de burgemeester nou eens laten zien dat zij een hardere aanpak heeft op overlast en criminaliteit dan haar voorganger Bert Blase? Burgemeester Jetten antwoordde dat zij de vragen van Boers schriftelijk zou beantwoorden (de vragen van raadsleden worden normaal gesproken al eerder op de dag van de vergadering bekend gemaakt aan degene aan wie ze ’s avonds gesteld worden), waar Ron Boers zich over verbaasde; ,,Kunt u zelfs op vraag waar uw aanpak anders en harder zal zijn geen antwoord geven?'' Esther Heijndijk, fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP, was de maandelijkse lijstjes van Boers ‘zat’: ,,Er zijn meer gemeentes in de regio waar soortgelijke door u genoemde incidenten plaatsvinden’’, aldus Heijndijk. ,,Hoe lang gaat u nog door met deze sfeerreportages?’’ Boers antwoordde dat hij zeker meer gemeenten kende, maar dat hij gekozen was om de belangen van Vlaardingen te behartigen.

Burgemeester Jetten lag vervolgens ook onder vuur bij een agendapunt over de afdoening van een ingezonden brief. Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en Vera Kalf van de VVD wilden het collegeantwoord op een brief, gericht aan de gemeenteraad, eerst beoordelen voordat deze de deur uitging. Burgemeester Jetten wees erop dat de raad al ingestemd had met afdoening van de brief door het college. Uiteindelijk liet ze de raad stemmen of de leden akkoord gingen met het afdoen door het college of met het voorstel van Somers en Kalf ‘meegingen’. De stemming viel uit in het voordeel van Jetten: 19 raadsleden stemden in met de burgemeester en 13 tegen. 

Eerder op de avond, nog voor de start van de raadsvergadering ‘botste’ Vera Kalf ook al met burgemeester Jetten. Kalf vertelde daarbij dat zij ergens op aangesproken was, wat zij onterecht vond. Jetten op haar beurt antwoordde Kalf dat zij dit ‘anders moest zien’. Waar het precies om ging werd niet duidelijk, maar wel duidelijk lijkt het dat Annemiek Jetten nog een zware tijd tegemoet gaat.

Gerelateerd