Gemeente trekt boetekleed aan

30-03-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Voor de renovatiewerkzaamheden aan het stadhuis had ook een Vlaardings bedrijf ingeschakeld kunnen worden. Dat is één van de conclusies van een onderzoek dat de gemeente in samenwerking met de ondernemersvereniging IKV Ondernemend Vlaardingen heeft laten uitvoeren.

In oktober 2015 werden de werkzaamheden aan het stadhuis aan de Markt 11 stilgelegd nadat bleek dat de aannemer niet over een gevraagd certificaat beschikte. Vanuit de gemeenteraad volgden daarop vragen over de wijze waarop de aannemer voor het werk was gekozen en waarom geen Vlaardingse aannemers de opdracht was gegund. Het college stelde dat er geen Vlaardings bedrijf bestond dat over het benodigde certificaat beschikte. Feitelijk is dat juist maar daarbij ging het college ervan uit dat dit certificaat vereist was en dat het ingezette bedrijf uit Den Haag dit certificaat wel had. Beide veronderstellingen klopten niet. Het college stelt vast, dat zij zich meer had moeten verdiepen in de feiten en achtergronden voordat zij de raad informeerde. Zij betreurt dat dit niet is gebeurd en biedt hiervoor oprechte excuses aan.

Het onderzoek naar het inkoopbeleid en de werkzaamheden aan Markt 11 wijst uit dat er geen aanwijzingen zijn dat het Vlaardingse inkoopbeleid onjuist is toegepast. Echter, niet op alle punten is accuraat gehandeld, met name in de daadwerkelijke uitvoering van het inkoopbeleid en de informatieverstrekking aan de gemeenteraad. Dat is de conclusie van de Best Value Group, een extern adviesbureau dat het aanbesteding- en inkoopbeleid van de gemeente Vlaardingen heeft onderzocht op verzoek van de gemeenteraad en in opdracht van het college van B&W. IKV Ondernemend Vlaardingen heeft de Best Value Group voorgedragen als extern adviesbureau.

Verdere implementatie van het beleid om, waar mogelijk opdrachten bij lokale ondernemers uit te zetten, wordt belemmerd omdat gunning regelmatig gebaseerd is op de ervaring die opgebouwd is met de betreffende partij. Daarmee is de gemeente een loyale opdrachtgever, maar is aanvullende aandacht nodig om de positie van lokale ondernemers te verstevigen. Dit bevestigt de eerdere veronderstelling van de IKV dat er verschil bestaat tussen het streven om lokaal aan te besteden en de toepassing in de praktijk. Met de IKV is het college van mening dat dit beter moet.

 

Samenwerking met ondernemers

In het kader van de ‘Routeplanner naar Vertrouwen’ zijn de conclusies uit het rapport besproken met de IKV. Het college hecht waarde aan de samenwerking met lokale ondernemers. Zij wil daarom samen met de IKV gaan kijken naar het optimaliseren van het inkoopproces, de afstand tussen lokale ondernemers en gemeente verkleinen en het versterken van het proces en ervaringen delen, om transparantie te versterken.

Gerelateerd