Geld voor Challenge Day middelbare scholen

21-04-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

Een gebakje van ONS.Vlaardingen

VLAARDINGEN - ,,We moeten een dubbelloops-strategie toepassen; ingrijpen waar nodig, maar ook preventie’’. Het waren zo ongeveer de slotwoorden van raadslid Ron Boers van ONS.Vlaardingen, vlak voordat unaniem het raadsvoorstel over Challenge Day werd aangenomen in de Vlaardingse gemeenteraad.

De middelbare scholen kunnen nu vanaf aanstaand schooljaar geld krijgen om een Challenge Day   te organiseren.  Challenge Day is een eendaags programma waarin jongeren en ouderen door een reeks van leerprocessen worden geleid door zogeheten Challenge Day leiders. Het doel van dit programma is om zelfvertrouwen te vergroten, om negatieve groepsdruk om te zetten in positieve steun en het elimineren van pesten, onbegrip, geweld en andere vormen van onderdrukking.

Op enkele kritische kanttekeningen na was de raad onverdeeld positief over de mogelijk gunstige effecten op pesten en potentieel crimineel gedrag van jongeren. De raad vond het daarbij wel belangrijk dat er na een Challenge Day een evaluatie komt en dat de scholen ‘doorpakken’ na zo’n dag. Verantwoordelijk wethouder Bert van Nieuwenhuizen zegde toe hier zeker de controle op te houden, waarna Ron Boers ‘uitpakte’ met een gebakje voor alle aanwezigen om dit succes te vieren.

Ervoor had de raad gedebatteerd over de Coöperatieve Vereniging Broekpolder, een organisatie in oprichting die het beheer over de gehele Broekpolder moet gaan voeren en waarbij de gemeente één van de leden wordt. Hierbij waren vooral de statuten van de nieuwe organisatie onderwerp van gesprek en de vraag in hoeverre de raad en de gemeente Vlaardingen nog zeggenschap hadden over beschikbaar te stellen budgetten. Een vrij technisch agendapunt, waarbij raadslid Ron Boers zich hardop afvroeg of de raadscommissies misschien afgeschaft waren. Immers, vrijwel alles wat al bekend of besproken was werd in de raad nog eens dik overgedaan. ,,Te gênant voor woorden’’, aldus Boers. De VVD trachtte bij dit onderwerp nog op de rem te trappen met in eerste instantie het verzoek het punt van de agenda af te voeren. Nadat vrijwel de gehele raad dit afwees probeerde de VVD het later nogmaals met een amendement, dat inhield dat lid worden van de Coöperatieve Vereniging uitgesteld werd. Ook hier kreeg de liberale fractie de ‘handen niet op elkaar’; 30 stemden tegen en slechts drie voor. De derde stem, naast die van de twee fractieleden van de VVD, was van Jos van Brenkelen, raadslid voor Stadsbelangen Vlaardingen (SBV). Van Brenkelen stemde kort hierna vóór een amendement van de PvdA om een enkel artikel in de statuten te wijzigen. Feitelijk nam hij hiermee een bocht van 180 graden, tegen zijn eerdere standpunt in (uitstel van het lidmaatschap). Niet duidelijk was of Van Brenkelen eigenlijk wel wist waar voor gestemd werd.


Gerelateerd