Geen vuurwerk in gemeenteraad bij Begroting

05-11-2015 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vorige week konden individuele burgers en maatschappelijke organisaties er al hun zegje over doen en gisteren was het de beurt aan de gemeenteraad: de Begroting. Waar vorig jaar de term “Spookstad” nog werd gebruikt en er gedemonstreerd werd voor het Stadhuis, was het dit jaar een stuk rustiger; het ‘huishoudboekje’  van de gemeente is dan ook beter op orde en er hoeft niet extra bezuinigd te worden. Het maakte de raadsvergadering een tikje saai.

Het begin van de vergadering kende nog wel een primeur: raadsfracties die gebruik willen maken van het vragenhalfuurtje hadden dat vorige week al kenbaar moeten maken. Het AOV en de VVD hadden dat niet gedaan maar wilden alsnog een en ander vragen over een tweetal onderwerpen. Met name de VVD week hierin af van wat fractievoorzitter Vera Kalf doorgaans zelf predikt: de volgorde der dingen aanhouden en de juiste procedures volgen. Kalf kreeg van een meerderheid in de raad vervolgens de ruimte om haar zegje te doen over de gemaakte fouten in de aanbesteding van renovatiewerkzaamheden aan het Stadhuis. Verantwoordelijk wethouder Ruud de Vries beloofde hierop met de hand op de hart de lopende onderzoeken naar de gemaakte fouten uitgebreid met de raad te overleggen.

Hierna kwamen elf van de twaalf fracties in de raad aan het woord, Marion de Groot van de gelijknamige eenpersoonsfractie ontbrak wederom, waarbij een groot scala aan onderwerpen de revue passeerde. Van hondenpoep, tot groenvoorziening, van minder lasten voor de minima tot en met de bedrijfsvoering van de Stadsgehoorzaal.

Al met al zijn er zeven moties ingediend, waarbij GroenLinks nog enkele amendementen ‘achter de hand houdt’. Vandaag zal het laatste deel van de vergadering om 14.00 starten, waarbij eerst het college de gestelde vragen zal beantwoorden. Hierna is de raad weer aan zet en nadat het college hier weer op gereageerd heeft zullen de ingediende moties in stemming worden gebracht. Veel consequenties hoeft dat niet te hebben, immers, een motie is welswaar een oproep aan het college maar die hoeft niet verplicht uit te voeren wat er in gevraagd wordt. Een amendement is daarentegen een tekstuele wijziging of aanpassing die wel per definitie consequenties heeft.

Zullen meer mensen met een minimum inkomen meer overhouden (SP en PvdA), er meer geld worden gestoken in groenonderhoud (GroenLinks), een fonds komen voor duurzame investeringen van pariculiere huiseigenaren (CDA, GroenLinks en D66), meer werk aanbesteed worden aan Vlaardingse bedrijven (ONS Vlaardingen), gekeken worden naar vrij reizen voor minima en beter gerapporteerd worden over de decentralisaties van de Zorg (AOV, SBV en Leefbaar Vlaardingen) ? Vanavond laat zullen we het weten.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date