Geen verplichting EHBO lessen op school

04-07-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – U dacht dat uw pubers het druk genoeg hadden op school? Bij de lessen die gevolgd worden kunnen ook nog wel wat training in het gebruik van een AED en plus wat EHBO lessen. Althans, als het aan de Fractie Boers ligt. Die willen dat het college in gesprek gaat met de middelbare scholen in Vlaardingen en het verzoek doet om die lessen in het lespakket op te nemen. En daarvoor werd een motie ingediend vanavond.

Op zich een sympathieke gedachte, zo vond (een deel van) de collega’s in de raad. Aan de andere kant kritiek: scholen worden al te pas en te onpas belast met wat de politiek, de ouders en ‘de publieke opinie’ vinden dat ze moeten doen. Naast het lesgeven in al die vakken die ervoor zorgen dat er een diploma gehaald kan worden na vier, vijf of zes jaar. Laat die scholen nou ook eens met rust, of zelf beslissen wat er aan extra’s geboden wordt, zo was de mening ook.

Verantwoordelijk wethouder Silos vond het voorstel van de Fractie Boers een stap te ver gaan; ‘het is niet de taak van een college om dit bij scholen naar voren te brengen’, was haar antwoord. Zeer waarschijnlijk ligt het ook niet binnen de bevoegdheid van een college of raad. Er werd geschorst om te kijken hoe de motie dan wel acceptabel gemaakt kon worden. Vrijblijvender en met respect voor de zelfbeschikking van scholen.

Het als dwingend ervaren karakter werd uit de motie gehaald en vervangen door ‘onder de aandacht brengen bij scholen’. De raad stemde daarop met een meerderheid voor.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date