Fractie Boers: 'Zet boa's in waar ze het meest nodig zijn'

19-02-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Tim Thiel heeft namens de Fractie Boers vragen gesteld over de inzet van boa's. Hij wil dat de gemeente ze gaat inzetten waar ze het hardst nodig zijn. ,,De gemeentelijke handhavers moeten worden ingezet op plaatsen én op tijden waarspecifieker in te zetten op plaatsen en tijden waar de risico’s het grootst zijn.'' Ook wil Thiel dat de boa's wordern uitgerust met een bodycam zoals momenteel al in Amsterdam gebeurt.

Thiel wil daarnaast dat boa's veel nadrukkelijker worden ingezet om het dumpen van huisvuil buiten de containers tegen te gaan. ,,Het wekelijkse dumpen van huisvuil, blik, brood en andere etensresten, waardoor leefbaarheidsproblemen ontstaan moet nu echt stoppen. Mensen die zorgen voor rattenoverlast, doordat ze moedwillig afval dumpen moeten hard worden aangepakt. Ook in gebieden waar het onveilig is of veel overlast is van hangjongeren en/of onveilig verkeer is dit nodig! Af en toe een boa in beeld bij dit soort situaties is onvoldoende. Dit soort problemen los je op door langdurig en intensief te controleren en het liefst met meer mankracht. Onze prioriteit moet een veilige en schone wijk zijn in plaats van het lastigvallen van Vlaardingers met nodeloze boetes!''Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date