Fractie Boers: 'Leegstand te lijf!'

25-06-2020 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Geef vastgoedeigenaren een boete als hun winkelpand te lang leegstaat. En zorg ervoor dat de huren betaalbaar zijn voor ondernemers, zowel voor de startende als de meer gevestigde. Dat is in het kort een begin van een oplossing van de fractie Boers voor de leegstand in het centrum van Vlaardingen. In mei stelden ze er weer vragen over aan het college, en deze week kwamen de antwoorden.

,,Ja, we spreken regelmatig met alle betrokken partijen over huren en leegstand en helaas kunnen we daaraan weinig doen’’, luidt de samenvatting van wat het college erover zei. ,,De huur, huurverhogingen of huurverlagingen vallen buiten de invloedssfeer van de lokale overheid, maar zijn een zaak van de pandeigenaren en investeerders en hun huurders. En per situatie en pand wordt bekeken wat kan en wat mogelijk is, waaronder een tijdelijke invulling of flexibele huurcontracten. De huren worden in veel gevallen wel weer geïndexeerd, dus verhoogd, maar dat lijkt niet buitenproportioneel’’, zo berichtte het college aan de fractie Boers.

Het college verklaart daarbij dat de grote leegstand geen kwestie is van vooral te hoge huren maar van een complexer probleem waarbij er sprake is van overaanbod van winkelmeters op teveel verspreide locaties. Er wordt dan ook geprobeerd winkeliers meer naar het Liesveld te dirigeren, onder meer vanuit (een deel van) de Hoogstraat. Maar als je veel meer gaat betalen voor een pand op die plek dan is er natuurlijk niet veel animo. En een enkele ondernemer gaat in zijn of haar eentje niet snel naar een Liesveld waar een derde van de panden leeg staat. Daar helpt een tweede uur gratis parkeren, die voor rekening komt van de ondernemers zelf en de gemeente ook niet echt. En de bijdrage van bijvoorbeeld de eigenaar van de parkeergarages voor evenementen, doet ook geen pijn, want die is aftrekbaar van de belasting.

Kortom, er lijken geen eenvoudige en snelle oplossingen voor de complexe problemen rond de leegstand in het centrum. De onorthodoxe en ogenschijnlijk juridisch vaak onhaalbare voorstellen van de fractie Boers geven echter wel te denken. De boodschap van Ron Boers: probeer het nou eens op een manier die ondenkbaar lijkt en die je nooit eerder hebt geprobeerd. Wie weet kom je dan toch verder dan je dacht.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date