Een avond vol (e)moties in de gemeenteraad

12-10-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vanavond zullen bij de gemeenteraadsvergadering maar liefst vier amendementen en acht moties ingediend worden. Het merendeel ervan heeft betrekking op de parkeernota, een deel op de werkzaamheden aan de Marathonweg en ook de voorgenomen verkoop van het schoolgebouw aan de Van Limburg Stirumstraat wordt geamendeerd.

De VVD, GroenLinks en ONS.Vlaardingen willen om verschillende redenen dat de werkzaamheden aan de Marathonweg per direct worden stilgelegd. De VVD wil dat het college eerst met de minister van Infrastructuur & Milieu gaat overleggen over het alsnog inpassen van op- en afritten (‘oortjes’) in het tracé van de Blankenburgtunnel. GroenLinks en ONS.Vlaardingen willen dat er eerst wordt onderzocht hoe de luchtkwaliteit aan de Marathonweg verbeterd kan worden conform internationale standaarden. Overigens liet het college deze week, op vragen van GroenLinks al weten dat de normen voor luchtkwaliteit in Vlaardingen nergens overschreden worden.

D66, de ChristenUnie/SGP en de PvdA willen aanvullende maatregelen in de Parkeernota. D66 wil daarbij de opbrengsten van de parkeergelden inzetten om het tweede uur parkeren gratis te maken. Daarbij geeft de partij echter niet aan of dit op straat of in de parkeergarages moet worden gefaciliteerd en wat er na dat tweede uur gebeuren moet. De CU/SGP wil dat er een reductiesysteem komt; korting op het parkeren in de garages waarbij consumenten bijvoorbeeld een uitrijkaart van winkeliers krijgen als ze een minimum bedrag hebben besteed. De PvdA wil dat het parkeren op straat alleen wordt toegestaan aan bewoners en hun bezoek, zodat deze altijd de mogelijkheid houden dicht bij het eigen huis te parkeren. ‘Dat is ook nog eens vriendelijker voor winkelend publiek, want de parkeertarieven zijn immers in de garages goedkoper dan op straat’, aldus de PvdA. Positief bijeffect is ook nog eens dat veel ambtenaren overdag in de VOP-wijk de bewonersplekken niet langer bezet houden.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen wil geen kluswoningen in het voormalige schoolgebouw aan de Van Limburg Stirumstraat, maar sloop ervan en bouw van appartementen. De partij vindt kluswoningen niet passen in de wijk op die plek. Daarbij lijken de Leefbaren voorbij te gaan aan de mening van het overgrote deel van de buurtbewoners dat hier inmiddels juist geen bezwaren (meer) tegen heeft.

De ChristenUnie/SGP wil vanavond ook nog eens een motie indienen met het oog op de verlening van een exploitatievergunning aan een horecagelegenheid aan het Emaus; dit is te grootschalig in de nieuwe opzet volgens de partij, daar waar oorspronkelijk slechts een buurtcafé met eigen parkeergelegenheid was toegestaan.

De raadsvergadering begint vanavond om 19.30 uur in de Raadszaal van het Stadhuis aan de Markt 11 en is openbaar toegankelijk.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date