Economische Adviesraad: jullie maken te weinig gebruik van ons!

10-01-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

Een deel van de Economische Adviesraad in de raad vanavond

VLAARDINGEN – Vanavond werd de Economische Adviesraad Vlaardingen voorgesteld aan de gemeenteraad, wat voor het eerst was; doorgaans verlopen de contacten via de verantwoordelijk wethouder of een hoge ambtenaar. De EAV is een denktank die gevraagd of ongevraagd onderzoek kan doen of advies kan geven over economische vraagstukken.  De Adviesraad is samengesteld uit een divers gezelschap waarvan u de leden hier kunt vinden, maar waarvan onder Vlaardingers de bekendste wel Chris Oerlemans (directeur Kloet en voormalig voorzitter IKV), Cora Laan (docent Geschiedenis op ‘het Groen’) en Mark Janssen (voormalig directeur Zonnehuis en lid Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland) zijn.

De afgelopen twee jaar heeft de EAV zich onder meer bezig gehouden met de toekomst van Unilever, Stadspromotie en (de positie van) Vlaardingen in de regio. Op de agenda voor de jaren 2019-2022 staan ook weer verschillende thema’s waaronder Binnenstad en Stadspromotie. Bij de presentatie aan de raad werd al op voorhand gerefereerd aan de toekomstige actieve metrolijn (!) en de mogelijkheden die dat voor Vlaardingen biedt.

Na het voorstelrondje en de korte presentatie aan de gemeenteraad werden al suggesties gedaan om te adviseren op problemen en vraagstukken zoals ‘hoe verder met de Marathonweg’ . Zover was het nooit eerder gekomen, en die vraag is ook nooit aan de EAV gesteld, aldus voorzitter Henk de Bruijn van de EAV, die zelf werkzaam is in een topfunctie bij het Havenbedrijf Rotterdam.

,,Hoe vaak ben u door het college dan wel bevraagd in 2018?’’, vroeg raadslid Raymond van Haren van leefbaar Vlaardingen daarop aan voorzitter De Bruijn. ,,Wat ons betreft veel te weinig’’, aldus De Bruijn. ,,We gaan wel liever met u in gesprek dan dat we ‘dikke nota’s maken’’, aldus de Bruijn. ,,Blij u eindelijk een keer te zien'', aldus raadslid Nol Kloosterman van het AOV. ,,Ik heb helaas nooit gemerkt dat tot nu toe uw adviezen meegenomen zijn in de besluitvorming van het college. Misschien kan uw advisering meer aan de raad gericht worden dan aan dat college''. Voorzitter De Bruijn van de EAV antwoordde dat de adviesraad ook nooit eerder was uitgenodigd in de raad, maar het is nu aan u om gebruik te maken van ons, was de boodschap.

 

Gerelateerd