Definitief besluit over bezuinigingen uitgesteld

11-07-2014 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN –Op het moment dat op donderdag 10 juli burgemeester Bas Eenhoorn de Voorjaarsnota in stemming bracht heerste er even verwarring: waar werd nou precies over gestemd ? Eenhoorn zelf bracht uitsluitsel, kort voordat alle raadsleden uiteindelijk de handen opstaken: de raad zou niet akkoord gaan met de door het college voorgestelde bezuinigingen maar de komende maanden er nog eens even ‘goed voor gaan zitten’. In gezamenlijk overleg met college, burgers en de verschillende instellingen in Vlaardingen zou opnieuw gekeken worden naar hoe en waar te bezuinigen. Een oplossing zoals neergelegd in de door GroenLinks voorman Kees Borsboom ingediende alternatieve begroting zou op voorhand ook niet uitgesloten worden.

Nadat de dag ervoor alle fractievoorzitters hun mening over de Voorjaarsnota hadden gegeven was het deze vergadering de beurt aan de wethouders om de gestelde vragen te beantwoorden. In de loop van de middag ontrolde zich vervolgens een steekspel tussen college, oppositie en coalitie, waarbij echter zelden op het scherpst van de snede werd gedebatteerd. De noodzaak om er definitief met elkaar deze week al ‘uit te komen’, wat de bezuinigingen betreft, was er ook niet echt: de definitieve beslissingen worden pas in november genomen bij de behandeling van de Begroting 2015-2018.

Wethouder Arnout Hoekstra benoemde in zijn spreektijd de economische crisis die in 2008 begon als de oorzaak van de financiële problemen in Vlaardingen. De dag ervoor had de SP al het huidige kabinet van VVD en PvdA al als schuldige benoemd en waar het ging om overschrijding van de kosten van de ambtenarensalarissen gaf Hoekstra zelf het college van VVD/Leefbaar in 2010 de ‘Zwarte Piet’. Geen woord werd door hem gerept over waar het vorige college, met de SP in de gelederen, het uiteindelijk ‘had laten liggen’. Hoekstra maakt al met al niet zo’n  sterke indruk, immers hij vergat regelmatig vragen te beantwoorden die wel gesteld waren.

Wie de hele raadsvergadering wel voortdurend scherp en alert was, was GroenLinks fractievoorzitter Kees Borsboom. Vooral hij stelde scherpe en kritische vragen en tussen hem en Peter Caljé van D66 ontspon zich op een gegeven moment een pittige discussie. Caljé vond de oplossingen van GroenLinks geen hout snijden: ,,Uw begroting komt uit het jaar 2000”, aldus Caljé, die daarmee aangaf dat Borsboom met achterhaalde voorstellen kwam. ,,Dankzij D66 zitten we niet in deze coalitie’’, antwoordde Borsboom. ,,Maar als GroenLinks in de coalitie had gezeten, dan waren deze draconische bezuinigingen ook nooit voorgesteld’’, vervolgde hij. Caljé kreeg het overigens ook aan de stok met Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen, wiens partij hij SPONS noemde: u zuigt zich vol met het ongenoegen in de stad, knijpt dat hier uit en vervolgens blijft er weinig van over’’. Waar Caljé ONS en andere partijen gebrek aan visie verweet, kwam hijzelf echter niet veel verder dan de uitspraak “samen komen we er wel”.

Kortom, definitieve keuzes zijn er bij de behandeling van de Voorjaarsnota nog niet gemaakt, en uiteindelijk tekende er zich een meerderheid af voor het teruggaan naar de vergadertafel, waarbij de Vlaardingse burgers en instellingen intensief betrokken moeten worden bij het beantwoorden van de vraag ‘hoe nu verder’ ?

Aan het eind van de avond zette Bas Eenhoorn er plotseling de vaart in bij de behandeling van de moties. Een tweetal van de VVD werden daarbij met een meerderheid aangenomen: de motie dat de raad zich  zal buigen over hoe de eigen financiële expertise te vergroten en de motie om Rijkswaterstaat (RWS) aan te sporen nogmaals onderzoek te doen naar op- en afritten bij de toekomstige Blankenburgtunnel. Het CDA stemde na voorheen altijd tegengestemd te hebben ditmaal voor, waarbij Nol Kloosterman van de VVD collega Marnix Alderliesten persoonlijk bedankte. Als verantwoordelijk wethouder Ruud van Harten hier al mee naar RWS stapt, dan zal hier waarschijnlijk niets meer mee gedaan worden; het betreft alweer het zoveelste verzoek en onderzoek is al vaker gedaan, zonder resultaat. Bas Eenhoorn werd tenslotte bedankt voor zijn inzet in de afgelopen zeven maanden. Voor hem was dit de laatste raadsvergadering alvorens hij in augustus start als Nationaal Commissaris Digitale Overheid.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date