De eerste van de nieuwe burgemeester

27-01-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Op donderdag 26 januari zat het nieuwbakken burgemeester Annemiek Jetten niet mee; in de eerste door haar voorgezeten raadsvergadering liet de techniek haar in de loop van de avond in de steek, waarbij de microfoons waarmee raadsleden en het college zichzelf verstaanbaar maakten er steeds mee ophielden. Om de vergadering nog tot een goed einde te brengen werd een losse, draadloze microfoon aangerukt. Deze werd steeds aan een volgende spreker doorgegeven waarbij wie het woord voerde in het midden van de zaal stond. Het leek daarmee wel een circus met verschillende spreekstalmeesters.

Aan de ‘mores’ ofwel de spelregels van hoe er in de Vlaardingse raad vergaderd en gedebatteerd wordt leek Jetten ook te moeten wennen. Zo waren er de hoeveelheid amendementen, aanvullingen op raadsvoorstellen, waaraan ze zich leek te irriteren: ,,Volgende keer ga ik vragen om amendementen eerder in te dienen’’, sprak Jetten op een gegeven moment. ,,Dit is al de zoveelste!’’ Een eerste waarschuwing deelde de burgemeester uit aan raadslid Ron Boers van ONS.Vlaardingen die zich volgens haar niet aan het onderwerp hield.

Jetten maakte zich ook wat druk over de vorm van het debat bij sommige agendapunten: ,,Ik wil (nu) strakker op het proces zitten, meer op de inhoud, want het is nu een herhaling van zetten. Dat Jetten daar een punt heeft was duidelijk omdat in ‘stemverklaringen’ (mondelinge toelichting op waarom een partij voor of tegen stemt) veelal herhaald wordt wat in het debat al naar voren is gebracht. Daarentegen leek ze partijen nogal veel ruimte te geven door een aantal malen aan te geven of iemand nog gebruik wilde maken van een derde (spreek)termijn, daar waar in de Vlaardingse raad twee spreektermijnen ‘het matje’ is.

Naarmate de techniek de raad en haar voorzitter steeds vaker in de steek liet leek burgemeester Jetten soms even het overzicht te verliezen. Bij een aantal agendapunten ‘ter vaststelling’ hoefde niet gedebatteerd te worden maar slechts gestemd. Ze ging hier soms iets te snel doorheen, hamerde eenmaal een besluit af, en kreeg toen een verbaasde Vera Kalf van de VVD voor zich, die riep dat er toch voor of tegen gestemd kon worden.

Al met al hield Annemiek Jetten zich staande waarbij het meest opvallende aan haar ‘stijl’ was dat ze een voorzittershamer gebruikt, iets wat lang niet is voorgekomen. Het maakt nieuwsgierig naar een volgende vergadering. Wanneer de techniek niet faalt.

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »Altijd Up-to-date