CU/SGP: Steun bij noodopvang kinderen

27-02-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – In ernstige of bedreigende situaties moeten kinderen uit gezinnen soms elders opgevangen worden, voor korte of langere tijd. Vaak zijn dit pleeggezinnen, maar ook wel worden familieleden ingeschakeld.

De gemeentelijke ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld, vindt dat er voor familieleden, die de opvang op zich nemen als de nood hoog is, financiële middelen beschikbaar moeten zijn om de extra kosten te betalen. Het komt vaker voor dat een noodplaatsing bij familie langer duurt dan voorzien en dat dit problemen veroorzaakt. Onlangs nog moest een tante zich in de schulden steken toen haar drie neefjes korte tijd bij haar woonden. Fractievoorzitter Esther Heijndijk van de ChristenUnie/SGP heeft er vragen over gesteld aan het college.

Heijndijk informeert allereerst of het advies van de gemeentelijk Ombudsman al bekend is bij het college, maar ook of er schrijnende gevallen bekend zijn, waarin bij opvang door familie de financiële problemen oplopen. ,,In gevallen waar de Kinderbescherming vindt dat het beter is voor de kinderen om bij familie te wonen dan in de crisisopvang terecht te komen, moeten er mogelijkheden zijn om deze noodopvang bij familie (financieel) mogelijk te maken’’, aldus Heijndijk.

Ze vraagt daarbij tenslotte of het college het hier ook mee eens is, en ook bereid om een goede regeling voor dergelijke situaties in te stellen, in overleg met Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date