CU/SGP: is er geld blijven liggen voor de zorg ?

10-05-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Gemeenten houden geld over van hun zorgbudgetten. Geld wat bedoeld is voor onder meer Jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Afgelopen weken zijn hier regelmatig berichten over verschenen in de media. De ChristenUnie/SGP wil weten hoe dit in Vlaardingen zit en stelde er vragen over aan het college van burgemeester en wethouders.

Fractievoorzitter Esther Heijndijk: ,,Uiteraard behoeft het geen probleem te zijn wanneer er geld wordt overgehouden maar andersom is erger: het belangrijkste is wel of aan de diverse hulpvragen op een goede manier is voldaan’’.

Heijndijk wil allereerst weten of er in Vlaardingen sprake is van een dergelijk overschot en of dat bij de uitvoering van de WMO-taken of bij de jeugdzorg het geval is. In haar vragen verwijst ze naar een onderzoek waaruit blijkt dat ook de uitgaven voor huishoudelijke zorg lager zijn dan verwacht. Heijndijk: ,,Geldt dit ook voor Vlaardingen en hoe groot is dan dat overschot ? En als er juist hier een tekort is, waar heeft dat dan mee te maken?’’   

Als er inderdaad sprake is van een overschot wil Esther Heijndijk weten of dat geld dan beschikbaar blijft voor WMO-taken of voor het hele ‘sociale domein’. Daarbij stelt ze de vervolgvraag of er minder zorg is gerealiseerd of dat er zorgtaken zijn blijven liggen: is dat de reden van het mogelijke overschot ? In dat geval: ,,heeft u signalen/klachten van bewoners ontvangen dat er onvoldoende zorg of kwalitatief minder goede hulp is ontvangen, waardoor de veiligheid, leefbaarheid of gezondheid van bewoners het afgelopen jaar in het gedrang is gekomen? Of dat inwoners wegens financiële redenen af hebben gezien van noodzakelijke hulp of ondersteuning?’’

Namens de ChristenUnie/SGP wil Heijndijk tenslotte weten wat de verwachtingen zijn voor dit jaar waar het gaat om WMO-taken, en het bijbehorende financiële plaatje.

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date