College: Integratie niet mislukt

08-06-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Vorige maand stelde de fractie van ONS.Vlaardingen dat de integratie van ‘allochtonen’ en vluchtelingen volslagen mislukt  is. De partij stelde er vragen over aan het college van burgemeester en wethouders en deze week kwamen de antwoorden.

,,U legt in uw vragen een verbinding tussen het volgens uw waarneming geringe aantal deelnemers van buitenlandse afkomst aan genoemde Dodenherdenking op 4 mei en het beleid rond integratie van immigranten en vergunninghouders in Vlaardingen. Naar uw mening is dat beleid niet succesvol’’, aldus het college. Daarop stelt het college dat het niet naar de 4 mei herdenking kijkt zoals ONS.Vlaardingen dat doet; er werd niet gekeken wie van de aanwezigen van welke afkomst lijkt te zijn, evenmin werden er ‘koppen geteld’. Gezien de aard van de bijeenkomst vindt het college daarbij de aan- of afwezigheid van ‘bepaalde bevolkingsgroepen’ evenmin betreurenswaardig, erg raar, onbegrijpelijk of verwerpelijk, zoals ONS.Vlaardingen dat stelt.

,,Het college van Vlaardingen heeft, zoals in alle Nederlandse gemeenten, een taak in de integratie en participatie van vergunninghouders in onze samenleving. Over de invulling daarvan wordt u regelmatig geïnformeerd door middel van de voortgangsrapportages over de opvang van vergunninghouders. Wij zien deze herdenking en integratie als afzonderlijke onderwerpen’’, aldus het college.

Wat volgt in de antwoorden is een uitleg hoe dat in de praktijk werkt en dat er zolang het inburgeringsexamen niet is gehaald er de mogelijkheid is om niet tot naturalisatie over te gaan. Het extra geld dat gemeenten van het rijk ontvangen wordt mede ingezet om workshops te geven aan ‘inburgeraars’, waarbij er les gegeven wordt in maatschappelijke gebruiken, normen en waarden. Daarbij tekenen de cursisten een participatieverklaring, waarin zij worden gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.  

Op de bewering van ONS.Vlaardingen dat de integratie volledig mislukt zou zijn antwoord het college tenslotte: ,,Wij beschouwen de integratie van nieuwkomers in Vlaardingen niet als mislukt, maar wij kijken genuanceerd naar wat goed gaat en wat beter kan’’.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date