Coalitie van vijf grootste partijen

19-04-2018 Politiek Erik Meijer

VLAARDINGEN – Vlaardingen lijkt af te stevenen op een coalitie met daarin de vijf partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen kregen. Naast ONS.Vlaardingen en de SP zijn dat de VVD, GroenLinks en het CDA. Elk van deze partijen zal één wethouder leveren.

Op het stadhuis presenteerden informateurs Frans Hoogendijk (ONS) en Arnout Hoekstra (SP) donderdagochtend hun bevindingen na uitvoerig overleg met alle 12 partijen . De twee geven aan sinds de verkiezingen naar elkaar te zijn gegroeid. Tijdens de eerste bijeenkomst na de verkiezingen waarin de verkiezingsuitslag zou worden geanalyseerd, was Hoekstra ongemeen kritisch op  Hoogendijk en zijn partij. Beiden gaven nu echter aan de samenwerking als informateurs als heel prettig te hebben ervaren.

Een coalitie met daarin zowel de partijen op de rechter- (ONS en VVD) als op de linkerflank (GroenLinks en SP) lijkt op het eerste gezicht misschien wat onwaarschijnlijk maar de gemeentepolitiek is heel iets anders dan landelijke politiek. Daar komt nog bij dat Vlaardingen vol inzet op bestuurlijke vernieuwing en af wil van de traditionele rolverdeling tussen coalitie en oppositie. Hoogendijk: ,,Er is een gemeenteraad en vanuit die raad zijn er een paar partijen die een wethouder leveren. Deze partijen mogen niet, zoals in het verleden, een informatievoorsprong hebben op de overige partijen.’’

Om de balans nog verder te verzekeren wordt, naast de burgemeester als voorzitter van de raad nog een vicevoorzitter benoemd. ,,Die moet zeker komen uit een van de partijen die geen wethouder levert’’, meent Hoogendijk.

Hoogendijk en Hoekstra willen als formateurs verder werken aan wat zij een ‘rompakkoord’ noemen. Een grote rol is er daarnaast weggelegd voor een zogenaamd ‘Raadsakkoord’ waarin alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen zich moeten kunnen herkennen .  de afgelopen weken hebben alle raadsleden al workshops gevolgd om de nieuwe manier van werken onder de knie te krijgen.

Wat die nieuwe manier van werken dan inhoudt? ,,Nu neemt het college van burgemeester en wethouders veel besluiten’’, verklaart Hoekstra. De raad kan daar dan alleen nog ‘ja’ of ‘nee’ tegen zeggen. In de toekomst zal het zo zijn dat de raad meteen al bij de besluitvorming wordt betrokken. Er worden meedere alternatieven uitgewerkt waaruit de raad kan kiezen.’’

De bevindingen tot nu toe worden maandag 23 april in de raadzaal besproken met de fractievoorzitters. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is openbaar.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date