ChristenUnie/SGP wil zondagsrust terug

21-12-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – December is een maand van tradities: Sinterklaas, Kerst en Oudjaarsavond. Het jaarlijks betoog over koopzondagen van de ChristenUnie/SGP mag inmiddels ook wel tot die eindejaarstradities worden gerekend. In de raadsvergadering van dinsdag 20 december voerde raadslid Erik van Pienbroek van de CU/SGP er het woord over.

,,Naar ons oordeel is de koopzondag in Vlaardingen helemaal geen succes’’, aldus Van Pienbroek. Hij betoogde vervolgens dat het Detailhandels Platform Vlaardingen (DPV) ditmaal geen onderzoek onder de ondernemers, al of niet aangesloten, had gehouden, maar het hield bij ‘de opmerking’ dat er geen signalen waren vanuit de achterban dat er iets moet veranderen in het huidige stelsel; hierbij reguleren ondernemers zelf of en wanneer ze ’s zondags open zijn en wanneer er extra koopzondagen zijn.

Van Pienbroek: ,,De conclusie is dan ook ‘geen signalen dus geen onderzoek’, en dus zouden alle ondernemers blij zijn en gaat het prima met de koopzondagen. Als CU/SGP-fractie merken wij dat de koopzondag niet door iedereen als aantrekkelijk wordt ervaren zowel door winkeliers als consumenten. Sterker nog, wij hebben het idee dat ieder meer behoefte heeft aan rust en ook voor rust kiest. Hier is de CU/SGP-fractie blij mee en zou deze gezamenlijke rust graag willen stimuleren en door middel van dit betoog hier een signaal van afgeven’’.

Van Pienbroek zette vervolgens vraagtekens bij de representativiteit van het Detailhandelsplatform. Op basis van de gegevens op de website van het DPV leken weinig ondernemers hierbij aangesloten, dus wat is het advies om het huidige koopzondagenbeleid voort te zetten dan waard ? Daarnaast verwees hij naar de coalitieafspraak dat er jaarlijks door de raad opnieuw besloten zou worden of er doorgegaan wordt met het koopzondagenbeleid. Tenslotte pleitte hij ervoor om het signaal van de CU/SGP-fractie wil laten meewegen om meer gezamenlijke rust in Vlaardingen te creëren.

Verantwoordelijk wethouder Ruud de Vries antwoordde dat er bij het college alle vertrouwen was in het advies van het DPV dat daarbij het ‘circus niet weer wilde optuigen’. ,,Als het DPV overtuigd is dat het goed is zoals het nu gaat (zelfregulering) dan hebben daar als college volledig begrip voor’’, aldus De Vries. ,,Winkeliers die niet open willen, die hoeven ook niet open te zijn’’.

Raadslid Ron Boers van ONS Vlaardingen vergeleek het eventueel afschaffen van het huidige beleid rond koopzondagen met kerkgang: ,,Als slechts een beperkt aantal mensen ergens gebruik van maakt, koopzondag of kerk, moeten we dat dan maar afschaffen’’? Van Pienbroek pleitte in zijn antwoord vervolgens voor samenhang: ,,Ieder beslist nu voor zichzelf en wat de ander doet bekijkt ‘ie maar. Het is daarbij te gek dat er wel vijf winkeliersverenigingen zijn, waar meer samenhang gewenst is. Met het vrijgeven van alles creëren we geen samenleving’’. Over de vergelijking tussen een gering bezoekersaantal bij koopzondag en kerk antwoordde van Pienbroek dat hij niet pleitte voor afschaffing van de koopzondag omdat er weinig mensen gebruik van maken.

Ruud de Vries antwoordde nog aan Van Pienbroek dat als deze zijn collega’s van een ander besluit wilde overtuigen dan het voorstel van het college om het huidige beleid te handhaven, hij dit maar moest doen. De raad nam uiteindelijk over de koopzondagen geen formeel besluit.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date