CDA wil gratis WIFI voor inwoners Vlaardingen

20-10-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het CDA wil dat de gemeente Vlaardingen daar ook aan meedoet. ,,Online bereikbaarheid is een basisbehoefte’’, aldus fractievoorzitter Jacky Silos van het CDA. Inmiddels heeft ze er al vragen over gesteld aan het college.

Jacky Silos:,,In het centrum is er weliswaar gratis wifi, maar in andere wijken in Vlaardingen is dat nog niet het geval.Voor werk en school is dit vaak onmisbaar. Via deze subsidie zou de gemeente verschillende groepen in de samenleving kunnen helpen. Daarnaast wil de fractie dat de gemeente met de mogelijkheden van gratis wifi verenigingen ondersteunt die daar behoefte aan hebben’’.

De CDA-fractie heeft het college inmiddels gevraagd of het bereid is om projecten in Vlaardingen aan te melden voor het fonds, en zo ja, welke locaties hiervoor in aanmerking komen. Het is volgens het CDA zaak om er zo snel mogelijk ‘bij te zijn’ waar het gaat om de Europese subsidies.

Hoewel er gratis WIFI is in het Centrum, zijn het geteste bereik en de sterkte van het signaal nogal zwak. Daarnaast is er geen sprake van enige beveiliging, waardoor de gebruiker ervan rekening moet houden met het risico op diefstal van persoonlijke gegevens, wachtwoorden en inlogcodes. Over de intensiteit van het gebruik zijn (nog) geen gegevens bekend dus ook niet in hoeverre het tegemoet komt, in de huidige vorm, aan een veronderstelde behoefte van bezoekers van het centrum.

Op de noodzakelijkheid van draadloos internet voor werk en school valt ook nog wat af te dingen; werknemers en scholieren kunnen doorgaans al gratis gebruik maken van de faciliteiten op ‘de zaak’ of school. Daarnaast kent Vlaardingen een regeling voor tegemoetkoming van de kosten van een internetabonnement voor minima met kinderen in het voortgezet onderwijs.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date