Blijft de Kindertelefoon bereikbaar?

28-04-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Dinsdag 11 april 2017 luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor de diensten. Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 8 juni 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten dat het vanaf 2018 start met een andere aanpak van de financiering van de collectieve activiteiten. Kopen niet alle 388 gemeenten de zorg tijdig in, dan is de Kindertelefoon wettelijk verplicht een sociaal plan in gang te zetten, en dus het vertrek van medewerkers voor te bereiden. Met minder personeel neemt de bereikbaarheid af. Dat gaat ten koste van kinderen,  aldus de organisatie. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben hetzelfde probleem.

Het CDA en VV2000/ Leefbaar Vlaardingen hechten aan de continuering van de dienstverlening van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd). Daarom hebben de fracties van deze partijen hierover vragen gesteld aan en hun zorgen geuit bij het college van burgemeester en wethouders.

Allereerst vragen de fracties of het college het belang van genoemde ‘onder vuur liggende’ instanties deelt en ook het belang van de bereikbaarheid ervan voor de inwoners van Vlaardingen. Het CDA en de Leefbareb willen vervolgens weten of het college een overeenkomst gaat sluiten met de stichting De Kindertelefoon,  stichting AKJ en stichting Sensoor. Aansluitend vraagt men wanneer het college verwacht de raad een besluit voor te leggen over het beschikbaar stellen van budget voor de drie (of twee) organisaties. Tenslotte willen de frcaties weten of het mogelijk is de standaardovereenkomst uiterlijk per 1 juni 2017, de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuïteit, getekend terug te sturen.