Beter voor Vlaardingen presenteert verkiezingsprogramma

11-02-2018 Politiek Redactie

Fotografie: Ada Onderdelinden

VLAARDINGEN - Het eerste exemplaar van het partijprogramma van de nieuwe lokale partij Beter voor Vlaardingen, ‘Van kaalslag naar inhaalslag’ is afgelopen week officieel overhandigd aan Hannie van Ingen. Hannie was jarenlang voorzitter en tevergeefs voorvechtster voor het behoud van wijkcentrum De Telder, niet toevallig één van de speerpunten van de kersverse partij. Als het aan BvV ligt worden de wijkcentra weer heel belangrijk en worden daar vanuit veel zaken gecoördineerd en georganiseerd, zoals veiligheid en zorg.

De ondertitel van het programma ‘Met gepassioneerde en betrokken Vlaardingers op weg naar een heldergroene toekomst’ laat weinig te wensen over. De partij heeft de overtuiging dat in deze nieuwe tijd duurzaamheid en vergroening centraal zouden moeten staan. Om Vlaardingen een uniek karakter te geven moet de stad tot de groene oase van de regio omgevormd worden. Een groene stad heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel. Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving en onroerend goed is gewilder waardoor de economische groei van de stad wordt versterkt. Groen vermindert bovendien de luchtvervuiling, zorgt voor waterberging en het dempt geluidshinder.
Beter voor Vlaardingen maakt zich bovendien sterk voor veilige wijken. Er moet een veiligheidscoördinator met team per gebied komen en een stevige aanpak van huftergedrag. Ook is de partij van mening dat buurtouderprojecten gestimuleerd en gefaciliteerd dienen te worden. Daarnaast hebben een goed onderhouden publieke ruimte en sociaal eigenaarschap een bewezen positief effect op de veiligheid in een stad en het veiligheidsgevoel van haar bewoners, ondernemers en bezoekers.

Om Vlaardinger weer aantrekkelijk te maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers is BvV voorstander van een (zeil)jachthaven, een tramvoorziening door het centrum en aangesloten op het overige openbaar vervoer, watertuinen, een groene (binnen)stad en een strand aan de Vlaardingse vaart. Stadsgastvrijheid wordt pas ervaren wanneer de basisfactoren op orde zijn; bewegwijzering, bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Deze facetten van de stad krijgen daarom prioriteit, evenals ondernemerschap.

Maar bovenal: de Vlaardinger komt weer centraal te staan. Talenten in de stad moeten beter benut worden want deze zijn ruimschoots aanwezig en de kansen, behoeften en dromen van de Vlaardinger moeten weer belangrijk worden. Om de Vlaardinger weer centraal te kunnen stellen moeten beslissingsbevoegde ambtenaren verstand hebben van Vlaardingen en Vlaardingers. Daarom staat de partij voor aanzienlijk meer beslissingsbevoegde ambtenaren die ook daadwerkelijk in Vlaardingen wonen en het sterk beperken van inhuur van externe bureaus en adviseurs.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date