Beter voor Vlaardingen: 'Fietsplan rammelt'

19-03-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - De nieuwe lokale politieke partij Beter voor Vlaardingen heeft afgelopen vrijdag tijdens “Talk of the Town” het fietsconvenant niet ondertekend. ,,Om misverstanden te voorkomen: wij zijn groot voorstander van een beter fietsbeleid in Vlaardingen!’’, aldus partijleider Ben Trooster. ,,Als we echter om tien uur in de ochtend een tienpuntenplan krijgen toegestuurd met de vraag of we ‘s avonds willen ondertekenen dan getuigt dat niet van heel doordacht handelen. Dit lijkt ons meer een kortzichtige vorm van stemmen trekken. Een dergelijke investering vergt namelijk meer voorbereiding. En dan nog hebben wij onze twijfels bij de haalbaarheid van dit plan binnen de komende raadsperiode. Dit is ons inziens de kiezer verleiden met niet-haalbare beloften. Daar willen wij niet aan meedoen.’’

In het tienpuntenplan dat vrijdagochtend toegestuurd is naar alle partijen staat een hele mooie ambitie: Vlaardingen als beste fietsstad in 2022. De fractie van Beter voor Vlaardingen is dan ook zeer enthousiast over dit initiatief en zal ook haar volledige medewerking verlenen om dit doel te bereiken maar heeft twijfels over de haalbaarheid binnen deze raadsperiode van enkele punten uit het convenant en over het gemis aan concrete afspraken bij de andere punten.

Oud-wijkagent en tweede op de lijst Marco van Unen heeft al zijn bedenkingen bij het eerste punt, de belofte van meer groen en voorrang voor fietsers. Van Unen: ,,Een prachtig uitgangspunt maar hoe gaan de aanpassingen er in de praktijk uitzien? Wij zijn voorstander maar hoe gaan we dit in de praktijk realiseren? Ik wil dat daar eerst concrete afspraken over. Denk aan locaties als Verploegh Chasséplein, Burgemeester Pruissingel/Van Beethovensingel, de Holysingel of de Lepelaarsingel. Hoe creëren we meer groen en voorrang voor fietsers op deze cruciale verkeerspunten in Vlaardingen? Gaan we de wegenverkeerswetgeving aanpassen of gaan we verkeerslichten plaatsen? De eerste oplossing is niet haalbaar, de tweede zeer kostbaar.’’

Beter voor Vlaardingen (BvV) heeft ook haar twijfels over de fietstrommels en dan vooral vanwege de vervuiling van het straatbeeld. Graag gaat BvV eerst in gesprek met de overige partijen of er geen andere oplossingen zijn. Meer esthetische oplossingen kosten echter wellicht ook meer geld. Punt vijf in het plan roept op tot het meer verwijderen van weesfietsen en het inrichten van een fietsdepot. BvV maakt graag concrete afspraken over hoeveel meer er dan verwijderd gaat worden en is van mening dat er al een opslag voor weesfietsen bestaat in Vlaardingen. Er wordt alleen te weinig over gecommuniceerd waardoor de gemiddelde Vlaardinger niet van het bestaan ervan weet.

Het zesde punt van het convenant roept bij BvV de meeste vragen op. De belofte wordt gedaan dat in 2022 alle wegen waar auto’s vijftig kilometer of harder mogen rijden aparte fietspaden hebben. Beter voor Vaardingen had heel graag het convenant, net als bijna alle andere partijen, ondertekend maar wil voordat zij een dergelijke belofte aan de kiezer doet graag eerst weten over hoeveel kilometer fietspad het dan gaat en bovenal, wat gaat dit kosten? En dan vervolgens antwoord op de vraag: staan de gemeentelijke financiën een dergelijke mega-investering toe?

Daarnaast heeft de partij haar twijfels over de formulering van enkele punten. Over veel punten kan discussie ontstaan. Beter voor Vlaardingen is groot voorstander van bijvoorbeeld bewaakte fietsenstallingen bij winkelcentrum maar een formulering als ‘Er komen meer bewaakte fietsenstallingen bij winkelcentra is niet heel concreet en/of ambitieus. Is dat dat dan één fietsenstalling meer of hebben we het dan over tientallen? En ‘er komen meer snelfietsroutes’. Ben Trooster: ,,Beter voor Vlaardingen had graag direct concreet afgesproken in hoeveel extra routes we dan als stad gaan investeren. Ook zijn er twijfels over het achtste punt; ‘ De gemeente steunt ondernemers bij het realiseren van meer woon-werkfietsverkeer’. Dit is voor BvV een te vage formulering. Wat kunnen ondernemers van de partijen verwachten?’’

,,Zodra de tien geformuleerde punten concreet zijn en ook financieel onderbouwd zal Beter voor Vlaardingen zich volop inzetten Vlaardingen tot fietsstad van het jaar te maken in 2022’’, besluit Trooster. ,,Als nieuwe partij wil Beter voor Vlaardingen echter geen loze beloften doen omwille van het trekken van stemmen’’.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date