Bert van Nieuwenhuizen nieuwe wethouder

27-01-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – In de gemeenteraadsvergadering is gisteren D66-er Bert van Nieuwenhuizen geïnstalleerd als wethouder en opvolger van de onlangs vertrokken Ruud de Vries. Aan zijn benoeming ging een schriftelijke stemming vooraf waarbij Van Nieuwenhuizen van de in totaal 32 aanwezige raadsleden 30 stemmen voor en 2 tegen kreeg. Overigens meer stemmen dan dat de overige zittende wethouders kregen na de vorming van de coalitie in 2014; de oppositie stemde toen vrijwel voltallig tegen die aanstellingen.

Van Nieuwenhuizen werd vooraf nog door enkele collega raadsleden toegesproken, waaronder Ron Boers van ONS.Vlaardingen. Boers, één van de grootste critici van voormalig wethouder Ruud de Vries, adviseerde de nieuwe wethouder te kijken of er nog ‘lijken in de kast van de heer De Vries lagen’. Daarnaast maande hij hem om vooral lokaal in te kopen, iets waarin het met de aanbestedingen in de periode met Ruud de Vries nogal eens fout gegaan was.

Een andere spreker was Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen, die verklaarde altijd tegen het aantal van vijf wethouders te zijn, maar die nu persoonlijk voor de benoeming van Van Nieuwenhuizen ging stemmen. Binnen haar eigen fractie liet ze de keus om voor of tegen te stemmen overigens vrij.

Vera Kalf van de VVD haalde tenslotte nog even een citaat aan van de website van D66. Daarop stond vermeld dat met voormalig wethouder Ruud de Vries afspraken waren gemaakt; als De Vries een mooie carrièrestap kon maken mocht hij tussentijds weg. ,,Welke afspraken zijn er nu gemaakt met de nieuwe wethouder?’’, vroeg Kalf aan D66 fractievoorzitter Peter Caljé. ,,Met Bert van Nieuwenhuizen hebben we alleen afgesproken dat hij zich de komende maanden ‘de pleures’ gaat werken’’, aldus Caljé.

Van Nieuwenhuizen zelf nam, na beëdiging door burgemeester Annemiek Jetten, zelf ook nog even het woord. Hij beloofde daarbij zich helemaal en enthousiast in te gaan zetten voor Vlaardingen, de stad waar hij, volgens eigen zeggen, zijn hele leven al woonde. Dat klopte dan weer niet helemaal, want zijn aanwezige echtgenote fluisterde vanaf de publieke tribune dat ze samen nog even in Rozenburg hadden gewoond. Een kniesoor die daar echter een punt van maakt.

Bert van Nieuwenhuizen zal, naar verwachting, als raadslid opgevolgd worden door Koen Kegel in de raadsvergadering van februari. Tot die tijd behoudt hij stemrecht als de raad stemt over onderwerpen. Hij bekleedt daarmee een klein maandje een dubbele functie.

Gerelateerd