Bert Blase weer aan de slag in Vlaardingen

26-03-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Voormalig interim burgemeester Bert Blase is vanavond in de raadsvergadering door ONS.Vlaardingen officieel naar voren geschoven als de eerder genoemde externe adviseur. Blase gaat als verkenner (informateur) onderzoeken hoe te komen tot een nieuwe coalitie en een daarbij horend ‘raadsakkoord’.

Normaal gesproken wordt er een zogeheten ‘coalitieakkoord’ gesloten tussen de partijen die deel uitmaken van de nieuwe coalitie, maar fractievoorzitter Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen, de winnaar van de raadsverkiezingen en nu de grootste partij in de raad met 6 zetels, wil ‘een stap verder gaan’. Hoogendijk wil in de te maken afspraken nadrukkelijk ook voorstellen opnemen vanuit de oppositiepartijen en kiest ervoor om een raadsbreed gedragen akkoord samen te stellen.

Hoogendijk nam als eerste vanavond het woord en sprak de nieuwe raad toe, die officieel nog beëdigd moet worden, naast alle andere aanwezigen. Hij stelde vast dat er ‘iets mis is’ in de samenwerking en communicatie tussen de raad, het college, de burger en verschillende organisaties en bedrijven. ,,De burger kan zich niet vinden in de manier waarop wij hier de problemen trachten op te lossen’’, aldus Hoogendijk. ,,Tijd om de handschoen op te pakken en het anders te doen. Vanavond gaan we de eerste stap zetten in het veranderingsproces, met een nieuw compromis tussen alle betrokkenen, met hele praktische oplossingen voor hele praktische problemen. Hoogendijk benadrukte dat in het ‘smeden’ van het raadsakkoord het niet meer gaat over poppetjes of partijen. Zo kunnen we met zijn allen de beste oplossingen voor de Vlaardingse problemen vinden’’. Hoogendijk stelde tenslotte Bert Blase voor, daarbij toelichtend dat juist Blase inmiddels veel kennis en ervaring heeft in nieuwe democratische vormen van samenwerking, en juist die  vernieuwende invloed op het proces richting een raadsbreed akkoord zal kunnen hebben.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date