Beloofd is beloofd: daklozenopvang geen Polenhotel

23-07-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Wordt dak- en thuislozenopvang De Elementen aan de Nijverheidsstraat nou wel of geen (deels) huisvesting voor arbeidsmigranten? Als het aan wethouder Arnout Hoekstra ligt wel, maar als het aan de wijk en een aanzienlijk deel van de gemeenteraad ligt niet. Hoekstra verklaarde op de raadsvergadering van 5 juli jongstleden dat de raad eerder aan het college een mandaat had gegeven om de bestemming van De Elementen te wijzigen, maar dat blijkt ‘niet helemaal’ te kloppen. Hoekstra’s voorganger, voormalig wethouder Hans Versluijs zegde op 16 mei 2013 nadrukkelijk toe om de raad te betrekken bij een bestemmingswijziging, en benadrukte dat het college daarbij ‘met één mond sprak’. Dit gold in eerste instantie voor het gebouw aan de Industrieweg, maar ook voor het gebouw aan de Nijverheidsstraat. Bijzonder detail is dat Arnout Hoekstra destijds deel uitmaakte van het college. Hoekstra komt met zijn uitspraken van 5 juli dus terug op wat hij eerder als lid van het college steunde. Na het reces zal de raad hier bij de wethouder nog op terugkomen, want 'beloofd is beloofd'.

De bewoners van de VOP-wijk maakte zich overigens op 5 juli ook nogal druk over de onderverhuur van woningen in de wijk aan arbeidsmigranten, en het opkopen door uitzendbureaus van woningen voor diezelfde groep. Een fenomeen dat, gezien de reacties uit andere wijken, niet alleen in de VOP voor komt. Raadslid Marco van Unen van Beter voor Vlaardingen (BvV)  stelde er onlangs nog vragen over aan het college. Het antwoord? ,,Conform afspraak kopen de convenantpartners (uitzendbureaus en huisvesters) geen woningen op ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. Het faciliteren van circa 300 woningen heeft uitsluitend betrekking op convenantspartijen. Met andere partijen zijn geen afspraken. Het kopen en verkopen van woningen en het verhuren van eigenaren van woningen aan huurders is een aangelegenheid tussen private partijen waarvan de gemeente geen onderdeel is.’’

Daarmee gaat het college niet in op het ‘opkoop- of verhuurgedrag’ van uitzendbureaus die geen convenantpartner zijn. Ook wordt er geen antwoord gegeven op de signalen van de ervaren overlast in de wijken, waar van Unen naar vraagt. ,,Bij klachten over overlast gaan de uitzendbureaus in gesprek met de huurders’’, antwoordt het college richting Van Unen. Maar ook dat zijn dan in ieder geval weer niet de uitzendbureaus die de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente getekend hebben.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date