Begroting: de kop is er af

08-11-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vanavond is de gemeenteraad gestart met het bespreken van de Begroting, nadat vorige week individuele burgers en vertegenwoordigers van organisaties al hun zegje erover hadden gedaan. De volgorde was, zoals bekend, dat de grootste partij (de SP) startte met haar zogeheten Algehele Beschouwing en de kleinste (fractie Van Unen) eindigde. De spreektijd per persoon was maximaal tien minuten en dat werd (een nieuwtje) bijgehouden met een stopwatch op de grote beeldschermen in de Raadzaal.

Op een enkel stokpaardje na, ONS.Vlaardingen kwam natuurlijk met meer ‘blauw op straat’ en de VVD diende een motie in over de Blankenburgtunnel ( ‘hoe moet die eigenlijk heten?’), vonden coalitie en oppositie elkaar in een aantal uiteenlopende voorstellen; maar liefst 6 moties en 10 amendementen werden er ingediend waarbij het Museum Vlaardingen er maar liefst vier ‘op haar naam kreeg’. Daar moet wat gebeuren, aldus de raad, en wel zo snel mogelijk.

De SP pleitte met een amendement voor, de eerder aangekondigde, gratis toegang van het Museum Vlaardingen. Daarentegen vond fractievoorzitter Frank Hoogervorst een investering van €2,6 miljoen in de plannen voor de binnenstad wat teveel van het goede.: ,,Er is een verschil tussen scheve stenen recht leggen of nieuwe stenen neerleggen’’.

Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen had ‘ontzettend haar best gedaan om het kort te houden, maar dat was weer niet gelukt’. Samen met ONS.Vlaardingen kondigde Somers een motie aan met betrekking tot veiligheid; het college werd daarin opgeroepen om te kijken hoeveel extra medewerkers bij Toezicht & Handhaving nodig zijn om het ‘veiliger te krijgen’ in de stad, vergelijkbaar met de landelijke gemiddelde veiligheidscijfers.

De PvdA stelde dat er meer vaart gezet moest worden achter de armoedebestrijding en sloot zich aan bij het voorstel voor een proef van een jaar om minima vrij te laten reizen in het openbaar vervoer. Daarnaast steunde de partij een amendement van coalitie en oppositie, om het onderhoudsniveau van straten, pleinen, fietspaden en groen te verhogen.

Koen Kegel van D66 startte met een lofzang op Vlaardingen: ,,Als ik mijn schoonmoeder namelijk mag geloven, is Vlaardingen zo ongeveer de mooiste stad van Nederland, mét het leukste centrum!’’ Kritiek had hij ook: op het onderhoudsniveau van straten en groen en op de traagheid waarmee om wordt gegaan met de milieubelasting van delen van Vlaardingen waaronder de Marathonweg. D66 sloot zich bij een beperkt aantal voorstellen aan, waaronder het aanvullen van het tekort in dit boekjaar van het Museum Vlaardingen en het vervroegen van metingen van de milieubelasting aan de Marathonweg.

Na D66 was het AOV aan de beurt, en ook daar een pleidooi voor een beter onderhoud van de Vlaardingse straten en het groen. De AOV nam het ook nog eens op voor de minima, waaronder veel ouderen die traditioneel een groot deel van de achterban vormen. Specifieke aandacht werd daarbij gevraagd voor betere zorg en zorghuisvesting voor ouderen, en meer ondersteuning om ouderen langer te kunnen laten participeren in de maatschappij; het AOV steunde ook mede daarom de proef voor vrij reizen voor minima, waaronder veel ouderen.

De ChristenUnie/SGP was de ‘meest fanatieke’ pleitbezorger van het Museum Vlaardingen, met maar liefst drie (!) amendementen over dit onderwerp. Daarnaast vroeg de partij aandacht voor het onderhoud van de Vlaardingse straten en expliciet voor de fietspaden: ,,Ik ben altijd blij als mijn boodschappen nog in de fietstassen zitten als ik thuis ben’’, zo bekritiseerde fractievoorzitter Esther Heijndijk de staat van onderhoud ervan.

Voor de pauze was er nog ONS.Vlaardingen die al eerder moties hadden ingediend in eerdere jaren voor meer inzet van toezichthouders, en ook nu weer een vergelijkbare motie indiende, gesteund door VV2000/Leefbaar Vlaardingen. Fractievoorzitter Frans Hoogendijk hekelde ook nog de extra inzet en mooie cijfers die het college in de Begroting presenteerde als ‘verkiezingsretoriek’.

Na de pauze hervatte Jacky Silos van het CDA de vergadering met wat waarschijnlijk het kortste betoog van de avond was: in minder dan zes minuten prees ze het ingezette beleid van het college en had ze niets dan lof voor al die organisaties en individuen die zich dikwijls vrijwillig en belangeloos inzetten voor de (zwakkeren in) de samenleving. Het CDA had daarbij vooraf aan slechts twee voorstellen haar steun gegeven waaronder het wachten met het uitgeven van miljoenen voor de binnenstad totdat de plannen hiervoor duidelijk zijn (nog dit jaar).

De VVD had, traditioneel veel kritiek en vooral op onverantwoord uitgeven van geld aan initiatieven die weinig succesvol bleken, waaronder het project de Burger Meester. ‘Op papier is er misschien een financiële verbeterslag gemaakt, maar in de praktijk is daarvan weinig zichtbaar’’. Fractievoorzitter Vera Kalf, doorgaans toch al breedsprakig, was de eerste die haar spreektijd van tien minuten overschreed: tijd die ze nodig had om een VVD motie over de naamgeving van de Blankenburgtunnel deels toe te lichten.

GroenLinks rekent in maart 2018 misschien op zetelwinst, maar behoort nu nog tot de kleinere partijen die achteraan komen bij de Algemene Beschouwingen. Lijstrekker bij de komende raadsverkiezingen Lianne van Kalken, en niet afzwaaiend fractievoorzitter (en financieel specialist) Kees Borsboom, voerde daarbij het woord. Duurzaamheid, milieu, investeren in groen en een pleidooi voor versterking van de kunst- en cultuurwereld vormden de hoofdmoot van haar betoog. Speerpunt was ook verbetering van het leefmilieu in Vlaardingen, specifiek rond de Marathonweg.

Voorlaatst kwam Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) en die partij ondertekent bijna per definitie alle voorstellen die gedaan worden door de Leefbaren en de AOV. Fractievoorzitter Albert Brouwer vond het mede daarom overbodig alles te herhalen wat al eerder gezegd door deze partijen, inclusief de kritische noten en de voorstellen.

Marco van Unen was als kleinste aanwezige eenmansfractie (Marion de Groot van fractie De Groot was ook nu afwezig) het laatst aan de beurt, maar had geen enkele bijdrage en sprak dus niet.

De vergadering wordt morgenmiddag om 14. 00 uur hervat, waarbij het college eerst in zal gaan op alle gestelde vragen en ingediende voorstellen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date