Begroting: de kop is er af

10-11-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Nadat een viertal sprekers vorige week hun mening gaven over de Begroting was het gisteren de beurt aan de raad. Van de twaalf fracties voerden elf fractieleiders het woord, wat opgeteld meer dan veertig pagina’s aan Algemene Beschouwingen, zestien moties en negen amendementen opleverde. Afwezig, al langere tijd, was Marion de Groot van Lijst De Groot.

Op sommige onderdelen leek de vergadering een kopie van de eerdere beschouwingen; de VVD kwam weer met de nodige onheilsprofetieën over de financiële positie van de stad en bleef hameren op het opstellen van een Stadsvisie. GroenLinks voorman Kees Borsboom vond de voorliggende Begroting, niet voor het eerst, weinig ambitieus. Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen vuurde op haar beurt een arsenaal aan vragen af over wat nou de resultaten van veel beleidsterreinen waren: eerst evalueren voordat we weer nieuwe zaken starten was het motto.

ONS.Vlaardingen was met maar liefst 7 amendementen de grootste leverancier van voorstellen om zaken in de Begroting aan te passen. Bij het merendeel van de moties stond deze partij ook nog eens zij aan zij met coalitie- en oppositiepartijen. ONS wil met haar amendementen vooral uit verschillende budgetten geld laten vloeien naar de dienst Toezicht & Handhaving om het aantal medewerkers van die dienst op straat te verdubbelen.

Een deel van de moties, onder meer van de PvdA, de ChristenUnie/SGP, het CDA en de SP, ging over meer financiële armslag voor huishoudens met een laag inkomen en chronisch zieken en gehandicapten; de gemeente werd daarin opgeroepen om te kijken hoe het eigen risico van de WMO voor deze huishoudens beperkt of volledig vergoed kan worden.

Veel andere moties betroffen extra milieumaatregelen, waarbij verschillende partijen coalities vormden; meer mogelijkheden bijvoorbeeld voor het elektrisch opladen van auto’s en scooters, al of niet met speciale tankstations. Handhaven van de regels voor sportuitlaten die teveel decibellen produceren, en tweetaktscooters moeten binnen nu en vier jaar helemaal verboden worden.

Voor de problemen van en in de binnenstad waren er ook verschillende voorstellen. Zo wil de SP het gereserveerde bedrag van €250.000 voor de herbestrating van de Korte Hoogstraat in een apart projectpotje om zo meer grip te houden op een integrale aanpak van het Centrum. De PvdA stelde voor om de lege etalages voorlopig in te richten met werk van Vlaardingse beeldend kunstenaars. Diezelfde partij vormde een coalitie met de SP, het CDA, de CU/SGP en D66 om meer geld te reserveren om parkeren in het Centrum aantrekkelijker te maken.

Bij de interrupties ‘knetterde’ het nog niet echt, met uitzondering van het moment dat fractievoorzitter Vera Kalf van de VVD het woord voerde. Kalf betreurde het dat, ondanks gedane toezeggingen, de SP en het CDA hun belofte gebroken hadden om samen te werken aan het opstellen van een Stadsvisie. Het leverde haar een sneer op van Kasper Vink van de SP, die de VVD neerzette als onbetrouwbare partij waarmee door de SP voorlopig niet samengewerkt wordt. Jacky Silos van het CDA reageerde hoogst verbaasd op Kalf door te stellen dat van verbroken beloftes geen sprake was. Ze had eerder naar de VVD benoemd dat het wellicht verstandiger was om te wachten op de komst van de nieuwe burgemeester, die het proces zou kunnen begeleiden.

Vandaag wordt vanaf 14.00 uur de vergadering voortgezet. Daarbij zullen de collegeleden in hun ‘eerste termijn’ antwoord geven op de vele gestelde vragen en reageren op de ingediende moties en amendementen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date