Argos Mobiel wacht nog op goedkeuring subsidie

23-01-2020 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Het college stelt de gemeenteraad binnenkort voor om aan Argos Mobiel een incidentele subsidie te verstrekken van €50.000. Eigenlijk is er geen financiële dekking voor, maar afschaffen van de subsidie aan Argos Mobiel zou juist kostenverhogend kunnen werken. De vervoersvoorziening is vooral bedoeld voor ouderen, en relatief goedkoop omdat minder draagkrachtige Vlaardingers er dan gebruik van kunnen maken. Als Argos Mobiel wegvalt dan zou het gebruik van de Regiotaxi voor ouderen juist kunnen stijgen met minimaal €50.000 en waarschijnlijk nog wel meer, aldus het college.

De raad moet er nog wel over stemmen en de provincie moet hier ook nog toestemming voor geven. Immers, Vlaardingen staat onder verscherpt toezicht van de Provincie Zuid-Holland, waarbij elke uitgave of afwijking van de Begroting goedgekeurd moet worden. Die provinciale toestemming kan maximaal 13 weken duren, dus Argos Mobiel zal het benodigde bedrag waarschijnlijk eerst zelf moeten (voor)financieren.

Vorig jaar werd er door de raad al over subsidie gestemd, en was de bijdrage €100.000 voor een heel jaar. Dat loopt per 1 februari af, maar voor weer een heel jaar subsidie vaststellen mag niet bij incidentele subsidies. Daarom wordt er een periode afgesproken tot augustus en een (voorlopig) lager bedrag.

De VVD merkte vorig jaar bij de stemming op dat zij niet de indruk had dat er vooral ouderen met lage inkomens gebruik maken van Argos Mobiel, en stemde daarom tegen. Een alternatief, in de vorm van een amendement of motie werd daarbij in de stemming niet aangedragen door de liberalen.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date