'Wethouder met gestrekt been erin'

06-11-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - ,,Als je als stichting meer subsidie wil moet je zorgen dat je directeur lid is van de gemeenteraad’’. Hiermee reageerde eerder deze week wethouder Arnout Hoekstra op de vragen die de fractie Beter voor Vlaardingen gesteld had naar aanleiding van de Begroting. In een artikel in het AD van 2 november jongstleden beschuldigt Hoekstra BvV fractievoorzitter Ben Trooster van belangenverstrengeling en persoonlijk gewin. Wat is er nu precies gebeurd?

De gemeente reserveert in de Begroting €50.000 voor de organisatie van een evenement rondom het 750-jarig bestaan van het gewest Holland. Marco van Unen, raadslid van Beter voor Vlaardingen (BvV) stelt hier vervolgens schriftelijk een aantal technische vragen over. ‘Moet dat geld nou weer in een aparte pot en kan dat niet beter toekomen aan een organisatie die zich op organisatorisch gebied al bewezen heeft?’ Daarbij lag de suggestie voor de hand dat de organisatie van het Haring & Bierfeest, de Stichting Halen & Brengen, één van die gegadigden zou kunnen zijn. ,,BvV is van mening dat er veel meer (en op alle vlakken) gebruik moet worden gemaakt van de aanwezige expertise in de stad’’, aldus een persverklaring die vandaag verscheen. ,,Zo is 1018 gelukkig een geweldig feest geworden door de inbreng van mensen als Wibo Broek en Frank Tomeï, terwijl de organisatie van de kant van de gemeente fouten maakte met de btw en de inschatting van de bezoekersaantallen. We hebben daar echt geen dure ambtenaren voor nodig en ook niet nóg een organisatie. Dat was slechts de naïeve insteek van deze technische vraag en al helemaal niet het vragen om geld zoals Hoekstra suggereert’’.

Arnout Hoekstra vond de vraagstelling wel te ver gaan en beschuldigde fractievoorzitter Ben Trooster van niet integer handelen. In het oorspronkelijke artikel zegt Hoekstra dat Trooster ook nog eens op de loonlijst staat van Stichting Halen & Brengen. Dat klopt dan weer niet, want Trooster is volgens eigen opgave weliswaar directeur, maar onbezoldigd. Later is het artikel overigens online aangepast.

Doorgaans komen de technische vragen, en de antwoorden erop, niet zomaar ‘bovendrijven’  in de media. Het lijkt erop in dit geval dat wethouder Hoekstra een en ander heeft doorgespeeld aan de verslaggever van het AD, maar Hoekstra beweert dat juist de verslaggever hem heeft gebeld. Hoekstra weet wel te melden dat de verslaggever door een raadslid getipt was over juist deze vragen.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date