Wijzer en Un1ek ruilen locaties

19-12-2014 Onderwijs Redactie

Claudia Doesburg (Un1ek), Monique Vreeburg (SKM), Alex Brobbel (Wijzer) en Eric Boerhout (Un1ek) tekenden op maandag 15 december de documenten voor uitruil van locaties voor kinderopvang.

VLAARDINGEN - Per 1 januari 2015 ruilen Stichting Un1ek en Stichting Kinderopvang Maassluis (SKM) een aantal locaties voor kinderopvang uit. Het gaat in Vlaardingen om kinderopvang in OKC Het Breinpaleis, OKC De Wereldwijzer en kinderdagverblijf Madelief; deze locaties horen vanaf januari bij SKM. In Maassluis gaat het om IKC Het Balkon, Westerwind, De Zwaluw en startgroep Het Spektakel; deze locaties horen vanaf januari 2015 bij Un1ek. 

Met de uitruil van locaties kunnen Un1ek en Stichting Wijzer de samenvoeging van onderwijs en opvang in integrale kindcentra doorzetten. Zowel Un1ek als Wijzer in Opvang & Onderwijs hebben scholen en kindercentra in Vlaardingen en Maassluis. Door de uitruil van locaties voor kinderopvang kunnen alle scholen en kindercentra samengevoegd worden tot een integraal kindcentrum (IKC). 

De locaties worden uitgeruild inclusief personeel. Dit biedt stabiliteit en continuïteit voor alle kinderen, ouders én medewerkers. Ouders en kinderen zullen in de praktijk dan ook weinig van de uitruil merken. 

De uitruil van locaties is het sluitstuk van een proces dat een aantal jaren geleden gezamenlijk door de onderwijs- en opvangorganisaties Stichting Kinderopvang Vlaardingen (SKV), Stichting Meervoud, Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis (SKM) is ingezet. SKV en Stichting Meervoud fuseerden per 1 augustus en heten nu Stichting Un1ek. Stichting Wijzer en SKM willen per 1 januari 2015 fuseren. Als de gemeenteraden van Vlaardingen en Maassluis groen licht geven, gaan zij samen verder onder de naam Wijzer in Opvang & Onderwijs. 

,,Wat dat betreft zijn we in Vlaardingen en Maassluis voorloper in Nederland'', vertellen Claudia Doesburg (bestuurder Un1ek) en Monique Vreeburg (directeur SKM). ,,Un1ek en Wijzer zijn een van de eerste organisaties die de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en opvang bestuurlijk verankeren in een fusie. Omdat we er sámen in geloven dat een doorgaande lijn in opvang en onderwijs in een integraal kindcentrum goed is voor kinderen en ouders. Deze visie wordt ondersteund in de onderwijsvisie van de gemeenten Vlaardingen en Maassluis.'' 

Een integraal kindcentrum biedt een variëteit aan voorzieningen: kinderopvang voor kinderen van nul tot vier jaar, een peuterspeelzaal of startgroep, een basisschool en buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten voor kinderen van vier tot dertien jaar. 

De doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van nul tot dertien jaar staat centraal in een IKC. Een IKC is 52 weken per jaar van 07.00 tot 19.00uur open. Ouders maken naar keuze gebruik van het aanbod van een IKC. Via één loket en bij één organisatie schrijven zij hun kind in voor alle opvangvormen en/of onderwijs. Ouders kunnen in Vlaardingen en Maassluis voor hun kind kiezen voor een IKC met een specifiek profiel, zoals kunst, taal, natuur, sport of techniek.Gerelateerd