Wereldwijzer neemt bibliotheek in gebruik

14-05-2021 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Afgelopen week was het zover!De ingebruikname van de Bibliotheek Op School. Binnen het kindcentrum is een echte bibliotheek voor alle kinderen van het kindcentrum. Hierdoor hoeven we als kindcentrum niet steeds naar een gemeentelijke bibliotheek voor het ruilen. De school is niet meer afhankelijk van deze zeswekelijkse momenten. De kinderen kunnen nu wekelijks ruilen, of alvast een boek gaan lenen omdat het andere boek bijna uit is.

Dinsdag was de start en het enthousiasme bij de kinderen was groot! Terug in de groep werd er gelijk fanatiek gelezen. Lezen is leuk en de school vindt het wat fijn dat we hier nu een veel betere invulling aan kunnen geven voor onze kinderen. Een goede samenwerking met de medewerkers van bibliotheek De Plataan heeft voor dit mooie resultaat gezorgd.

De aanschaf van de boeken, het coderen van de boeken, de hele administratie is verzorgd door de bibliotheek. Zij hebben goed gekeken naar een verscheidenheid in soorten boeken en niveaus. Er staan nu boeken voor alle niveaus, startend bij de prentenboeken.

De samenwerking stopt hier niet. De leesconsulent vanuit de bibliotheek en de leescoördinator van het kindcentrum zullen in de toekomst met elkaar verdere activiteiten ontwikkelen op het gebied van lezen en leesmotivatie. Jaarlijks zal de collectie van de Bibliotheek Op School uitgebreid worden zodat er een actueel aanbod is en blijft.


Gerelateerd