We zien u graag op Jenaplanschool Vlaardingen

08-03-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Jenaplanschool Vlaardingen is een kleine school met een groeiend aantal leerlingen. De belangstelling voor de school is groot omdat steeds meer ouders ontdekken dat Jenaplanonderwijs een vorm van onderwijs is die goed bij hun kind past. Bij ons op school zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elk kind van belang en daar proberen we zo goed als mogelijk bij aan te sluiten.

Naast de hoofdvakken zoals rekenen, taal, lezen en schrijven doen we veel activiteiten die kinderen leuk vinden en waarbij ze plezier beleven aan leren. Tijdens de keuzecursus kunnen kinderen een workshop kiezen zoals vissen, koken, knutselen, geluidstechniek, les over vulkanen of een natuurwandeling waarbij ze op zoek gaan naar eetbare planten en kruiden. Omdat de kinderen in stamgroepen zitten waarbij meerdere leerjaren in een groep zitten, leren kinderen als vanzelf rekening houden met elkaar en met anderen die langzamer leren of sneller handelen. Onze openbare school is daarom hét voorbeeld van ‘de samenleving in het klein’.

De kinderen worden zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. Wij geven daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop wij omgaan met de kinderen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school. Ouders en kinderen zijn actief betrokken omdat ze daartoe worden uitgenodigd. We stellen ieders inbreng op prijs en vormen een gemeenschap.

Elke week krijgen de kinderen van groep 1 tot en met 8 Engels door middel van de methode GROOVE ME. Bovendien leren we de kinderen luisteren naar hun eigen lichaam en ontspannen tijdens de lessen Mindfulness. Samenwerken en zelfstandigheid geven we vorm doordat de kinderen met een weektaak werken en hoe ouder ze zijn, hoe meer ze zelf hun werk moeten plannen. We werken met projecten voor wereldoriëntatie omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen actief betrokken zijn bij wat ze leren en de leerstof betekenis voor ze heeft. We gaan regelmatig op excursie en ook worden gastlessen gegeven bij ons op school. We werken met een continurooster.

Iedereen die belangstelling heeft voor onze school kan naar een Open Ochtend of naar een Open Avond komen.

- 16 maart van 09.00-11.00 uur
- 18 april van 19.30-21.00 uur
- 15 mei van 19.30-21.00 uur
- 7 juni van 19.30-21.00 uur

Opgeven kan via onze website www.jenavld.nlGerelateerd